Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның найысылалынга изиг сугну ийи неделя дургузунда өжүрер

Тываның найысылалынга изиг сугну ийи неделя дургузунда өжүрер 14.07.2023
Июнь 24-тен тура август 4-ке чедир план ёзугаар Кызылдыӊ чылыг-электри төвүн (ТЭЦ) өжүрер дээрзин Тываныӊ одаар чүүл болгаш энергетика яамызы дыӊнадып турар. Чылыг дамчыдар хоорзаларга гидравликтиг шенелделер кылып, оларны септээр дээш, Кызылдыӊ кол чылыг хандырар бүдүрүлгезиниӊ ажылын чылдыӊ-на ара соксадып турар. Ол дээрге хоорайга кышкы одалга сезонун авария чок эрттирип алырын хандырар кол хемчег. 

Кызылдыӊ ТЭЦ ажылдавайн баарга, найысылалдыӊ болгаш Каа-Хем суурнуӊ хөй квартираларлыг бажыӊнарынга база социал объектилеринге изиг суг хандырылгазы дамчывас апаар.

Төп чылыг хандырылгазыныӊ системазынга коштунган бүдүрүлгелер болгаш албан черлеринге изиг сугну өжүрүпкен үезинде, аварийлиг байдал тургуспазы-биле, чылыг дамчыдар хоорзалар четкизиниӊ, чылыг пунктузунуӊ, чылыг ажыглаар тургузугларны өжүрер черин быжыдыр хаап алырын сүмелеп турар.

Изиг сугну айыткан хуусааныӊ бетинде өжүрүпкен болза, хереглекчилер башкарыкчы компанияга азы оран-саваны ажыглап турар организацияга барып чугаалаары чугула дээрзин Тываныӊ одаар чүүл болгаш энергетика яамызы тайылбырлап турар.

Кызылдыӊ ЕДДС албаныныӊ харылзажыр телефоннары: 2-31-42, 89133442112.

Возврат к списку