Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владимир Фалалеев: "Тывада чурттап чоруурумга чоргаарланыр мен"

Владимир Фалалеев: "Тывада чурттап чоруурумга чоргаарланыр мен" 01.05.2024

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг «Водоканал-сервис» КХН-ниң чиңгине директору Владимир Фалалеевке «Тыва Республиканың мурнунга ачы-хавыязы дээш» Тыва Республиканың медалын тывыскан.

Билдингир ажыл-ишчи Владимир Александрович Фалалеев «Суг дамчыдылга-канализация системалары» КХН-ни дыка хөй чылдарда удуртуп чоруур. Суг хандырылгазын, суг аңгылаарын база ол ышкаш бойдус камгалалын чорудуп турар чаңгыс бүдүрүлге чылда-ла 5 млн кубометр суг-биле хандырып, 7 млн куб метр сугну арыглааш, дамчыдып турар. Владимир Фалаеевтиң коммунал ажыл-агыйының чугула адырын хөй чылдарда удурткан байлак арга-дуржулгазы Тываның Баштыңының амыдырал-хандыралга айтырыгларының талазы-биле бирги оралакчызы, республиканың тудуг сайыды албан дужаалдарга томуйлаарынга чугула херек апарган турган.

Сөөлзүредир Владимир Александрович төрээн коллективинге эглип келгеш, республиканың амыдырал-хандырылга структуразында бүдүрүлгениң ажылын улаштыр сайзырадырынга үлүүн киирип чоруур.

"Тывада чурттап чоруурумга чоргаарланыр мен. Республикавыстың хөгжүлде сайзыралы дээш, силер-биле кады амыдырап, ажылдап чору мен – деп, хүндүлүг шаңналды алган соонда Фалалеев чугаалаан. – Бистиң республиканың шупту чурттакчыларынга чечектелиишкинни, өөрүшкүнү күзедим. Бөгүн эң-не мурнуку шугумда чоруур оолдар – бистиң ажы-төлүвүс, уйнуктарывыс – республикавысче, аал-оранынче шупту чанып келирин күзедим. Бедик шаңнал дээш четтирдим, ол дээрге хүннүң-не, хүннүң 24 шагында, чылдың 365 хонуунда ажылдап чоруур бистиң коллектививисте кижилерниң  ажылынга 100 хуу бедик үнелел-дир".


Возврат к списку