Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы муниципалдарның кичээнгейин чоннуң байырлалдарын шынарлыг белеткеп, эрттиреринче угландырган

Тываның Баштыңы муниципалдарның кичээнгейин чоннуң байырлалдарын шынарлыг белеткеп, эрттиреринче угландырган 13.02.2018
Чоннуң Шагаа биле Масленица байырлалдарын белеткеп эрттирер план-биле алгаш көөрге, бо неделя дыка чымыштыг. 
 Тыва Республиканың Конституциязының 103 чүүлү база «Тыва Республиканың байырлал хүннериниң дугайында» Тыва Республиканың Хоойлузунуң 1 чүүлү езугаар, Тыва Республиканың Дээди Хуралының доктаалы-биле чоннуң Шагаа байырлалы – 2018 чылдың февраль 16-ны ажылдавас, дыштаныр хүн кылдыр чарлаан.  
«Тыва Республиканың Үндезин хоойлузу база республика хоойлузу-биле тодараткан чоннуң ынак байырлалының албан езузу-биле деңнели дыка бедик. Күрүне эрге-чагырга органнарының ону белеткеп эрттиреринге харыысалгазы улуг. Ылаңгыя бодунуң девискээри дээш бирги удуртукчуларга ол хамааржыр. Езу чаңчылдар сагаан база шажынчы хемчеглерни организастааны – оларның хуу контролюнда» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол понедельникте аппарат хуралында демдеглээн.  
Шаг төөгүден бээр бо байырлалды хөйнү каттыштырып, демнештирер дээш эрттирип чораан. Бүгү чоннуң чаагай чоруу дээш төрел аймактың, аалдың кежигүннери шупту чыглып, ниити езулалды эрттирер. Байырлалдың ужурлары, чаңчылдары билдингир, ындыг болзажок ниити айтырыгларны, бүгү чедиишкиннерни, ниитилелде амгы байдалды сайгарып чугаалажыр, чоннуң чаңгыс деминиң кадагалакчылары - улуг назылыг кижилер-биле чолукшуур дээн ышкаш, чонну каттыштырган утка-шынарын чидирип болбас.
Малчыннар-биле ужуражып үнер удуртукчуларның хүлээлгези -сумуларның хүндүлүг кижилери-биле ужуражып, аныяктар төлээлери-биле кады амгы чидиг айтырыгларны сайгарып, суурнуң амыдыралынга дээштиг шиитпирлерни хүлээп алыры болур.
«Удуртукчуларның Шагаага чедир үнүүшкүннери малчыннарга чеде бергеш хүндүлүг аалчылар ышкаш эвес, а ажыл-агыйжы чугааны кылырында. Мал эмчилериниң ачы-дузазы, социал хандырылга, эмчи шинчилгези дээн ышкаш тодаргай чугааны чорудар. Ажы-төл кайда өөренип турарын сонуургаар. Көдээ ажыл-агыйының хөгжүлдези база «Мээң чурттап турар суурум» чаа төлевилелди чугаалажыр» - деп, республика баштыңы демдеглээн. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хөй-ниити корум-чурумун онза кичээнгейге алырын дааскан. Февральдың 15-тен 16 дүнезинче номчулгалар үезинде эмчи хайгааралын хандырар. Февральдың 16, 17, 18 хүнннеринде культура болгаш спортчу хемчеглерни хөйү-биле эрттирер.  
Рыноктарже сайгарлыкчыларның үнеринге таарымчалыг байдалдарны тургузар. Шагаа биле Масленица арага ишпес, элээр байырлалдар дээрзин Шолбан Кара-оол сагындырган. Байырлал үезинде улустуң оюннарын ойнадып, ыры, кожамыктар мөөрейлеринче чонну хаара тудар.

Возврат к списку