Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республиканың Баштыңының күрүне байырлалдары – Тыва Республика хүнү база малчыннарның Наадым хүнү-биле байыр чедириишкини

Тыва Республиканың Баштыңының күрүне байырлалдары – Тыва Республика хүнү база малчыннарның Наадым хүнү-биле байыр чедириишкини 13.08.2022

Тыва Республиканың хүндүлүг чурттакчылары, аалчылары!

Бистиң тыва чонувустуң эң кол күрүне байырлалдары - Республика хүнү болгаш малчыннар Наадымы-биле сеткилимниң ханызындан байыр чедирип тур мен!

Бо байырлалдар дээрге бистиң чаңгыс чер чурттугларывысты, мында чурттап, ажылдап турар хөй санныг аймак-сөөк чоннарны каттыштырган улуг ужур-уткалыг байырлалдар болур. Чер-чуртунга кезээде ынак болгаш ону ажыл-ижи-биле алдаржыдып, бурунгаар хөгжүлдези дээш туржуп чоруур кижилерниң байырлалдары-дыр.

  Төрээн Тывавыстың байлак культуразы, ужур-чаңчылдары, каас-чараш бойдузу база чаңгыс чер чурттугларывыстың күш-ажылчы чедиишкиннери - бистиң эң бедик чоргааралывыс. Чонувустуң амыдыралчы эрткен оруу төрээн черивистиң төөгүзүнде балалбас исти арттырган.

Республиканың мурнунда салдынган сорулгалар хөй. Социал, инвестиция төлевилелдерин боттандырары, ажыктыг казымалдар чыдыннарын шиңгээдип алыры, транспорттуң чедингирин хандырары, ук девискээрниң турисчи күчү-шыдалын сайзырадыры - оларның чүгле эвээш кезии-дир.

Төрээн чериниң келир үези, чонунуң салым-чолу дээш сагыш човап чоруур чаңгыс чер чурттугларымның тургузукчу күш-ажылының, деткимчезиниң ачызында ол сорулгалар херек кырында ыяап-ла боттаныр дээрзинге бүзүрээр мен.

Малчыннар Наадымы - тыва чоннуң үндезин культуразының бир онзагай солун, чараш кезээ болур. Шаг-төөгүден бээр өгбелеривистиӊ кылып чораан ажыл-ижин бо хүнге чедир төлептиг уламчылап келген малчын чонувуска, ооң чымыштыг үүле-херээнге мөгейдивис.

Бо онзагай байырлалдарны таварыштыр - Тыва Республиканың хүнү-биле база Наадым-биле республиканың бүгү чурттакчыларынга каң дег кадыкшылды, аас-кежикти, чедиишкиннерни, бурунгаар сайзыралды, тайбыңны күзедим! Байырлал-биле, чонум!


Возврат к списку