Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Бажың тудар чер участогун Росреестирниң сайтызындан тып ап болур

Бажың тудар чер участогун Росреестирниң сайтызындан тып ап болур 13.03.2023

Тывада чуртталга бажыңнарын тудуп болур, ажыглал чок чыдар чер учас­токтарын Росреестр-ниң сайтызындан тып болурун бо албан чери дыңнадып турар.

Росреестрниң Тыва Республикада эргелелиниң ме­дээлери-биле алырга, амгы үеге чедир ажыглал чок 114 га черни илередип тыпкан, оларның 27,9 газын ажыглалга киирип, хөй аал чурттаар бажыңнар тударын чөпшээрээн. Хууда чуртталга бажыңнарын тудуп ап болур, 40 га шөлдүг 107 чер участогу база тывылган.

Ажыглал чок чыдар черлерге чуртталга бажыңнарын тудуп болур чер участоктарын илередип тывар ажылды Росреестрниң Тыва Республикада эргелели регионда Чер болгаш өнчү-хөреңги харылзааларының яамызының, Тудуг яамызының, Красноярск крайда, Хакасияда болгаш Тывада күрүне өнчүзү башкарар талазы-биле Федералдыг агентилелдиң регионнар аразында эргелели, ол ышкаш Кызыл хоорайның мэриязы болгаш хоорай чергелиг Каа-Хем суурнуң чагыргазы-биле кады чорудуп турар.

Тывада ажыглал чок чыдар болгаш чуртталга бажыңнарын тударын чөпшээрээн чер участоктарының кадастр дугаарының, адрезиниң дээш өске-даа чүүлдериниң дугайында медээлерни Росреестрниң Тыва Респуб­ликада эргелелиниң албан ёзузунуң сайтызының “Публич­ная кадастровая карта” – “Земля для стройки” эгеден Россия Федерациязының хамааты бүрүзү тып ап болур.


Возврат к списку