Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва биле Г.В.Плеханов аттыг Россияның Экономиктиг университеди кады ажылдажылга дугуржулгазын чарган

Тыва биле Г.В.Плеханов аттыг Россияның Экономиктиг университеди кады ажылдажылга дугуржулгазын чарган 26.05.2017
 Москвага Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Г.В.Плеханов аттыг Россияның экономиктиг университеди-биле кады ажылдажылга керээзин чарган. Консалтинг, аналитика, эксперт, өөредилге болгaш инновация ажылдарынга, эртем-шинчилел ажыл-чорудулгазынга кады ажылдаарын дугуржулга документизинде айыткан.  
Дугуржулганы чарып тура, ону боттандырарының планында атты база салган. Россия Федерациязы биле республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезинге улуг ужур-дузалыг угланыышкыннарда шинчилелдерни кылырын, регионнар база чоннар аразының кады ажылдажылгазын хөгжүдеринге деткимчени бээрин, экономика болгаш удуртуп-башкарар кадрларны белеткеп база эде өөредиринге Тывага дузалажырын ында көрген.  
 Оон аңгыда өөредилге, эртем-шинчилел программаларын, инновация төлевилелдерин, аныяктарның эгелээшкиннерин кады боттандырар.  
 Дээди өөредилге чериниң талазындан Г.В. Плеханов аттыг Россияның экономиктиг университединиң ректору Виктор Гришин атты салган.  
 «Тывага ол онзагай болгаш чугула болуушкун-дур. Бистиң республиканың тускайлаңы – бизнести база бүгү-ле ажыл-агый комплекизин хөгжүдер дээрге, географтыг туружундан ында рыноктуң кызыгаарлыы, транспорт харылзаазының чедишпези шаптараазыннарны тургузуп турар. Ол бергелер ам-даа шиитпирлеттинмээн, ынчангаш экономика адырында нарын айтырыгларны шиитпирлээринге тускайлаң үннүг бедик мергежилдиг специалистер дыка херек. А «Плехановка» ындыг кадрларны белеткеп турар алдар аттыг дээди өөредилге чери-дир» - деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
 Регионнуң Баштыңы ол хемчегниң түңнелин социал четкилерде бодунуң арынында бижээн:
 «Чурттуң эң улуг экономиктиг дээди өөредилге чери, алдар-аттыг «Плешка» азы Г.В. Плеханов аттыг Россияның экономиктиг университеди-биле кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты чаа-ла салдым. Ам өөредилге чери Тывага бюджет олуттарын аңгылап бээр. Бодунуң ужур-чаңчылдары болгаш быжыг билии-биле шылгараан өөредилге чериниң дыка хөй доозукчулары бизнесте, күрүне эргелеп-башкарылгазында, политикада дээш, өске-даа адырларда чайынналчак депшилгелиг ажылдап чоруур. Партияның дээди чөвүлелинде кады болгаш, ректор Виктор Иванович-биле эки таныш мен. Бистиң республикага кээп чораан, бистиң айтырыгларывыс-биле таныш. Кол чүве, бистиң уругларывыска, кадрларны белеткеп турар башкыларга өөрүп четтиргенивисти илередир апаар. Студентилеривис-биле ужураштым. Ам-даа чүткүдүңер, оолдар! Республикавысты хөгжүдеринге боттарывыстың абалкиннер, голиковтар, гуцериевтер чугула херек».

Возврат к списку