Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг «Тубтен Шедруб Линг» хүрээзиниң ажыдыышкынының оргкомитеди-биле ээлчеглиг хуралды эрттирген

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг «Тубтен Шедруб Линг» хүрээзиниң ажыдыышкынының оргкомитеди-биле ээлчеглиг хуралды эрттирген 25.03.2023

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг «Тубтен Шедруб Линг» хүрээзиниң ажыдыышкынының оргкомитеди-биле ээлчеглиг хуралды эрттирген.

«Москваже сургакчылап чоруур бетинде Ирина Күжүгетовна Шойгу-биле «Тубтен Шедруб Линг» хүрээзиниң ажыдыышкынының оргкомитединиң ээлчеглиг хуралын эрттирдивис. Белеткел ажылдары чаңгыс-даа хүн сокса­ваан. Амгы үеде хүрээниң тудуу долузу-биле доозулган, ооң иштики ажылдарын доозуп турар.

Мурну­вуста ам бир улуг ажыл – Алдан-Маадыр аттыг Национал музейден ыдыктыг эдилелдерни, шажын ном-дептерин чаа улуг хүрээже көжүрери.
Буянныг төлевилелге улуг үлүг-хуузун болгаш үнелиг үезин киирип чоруу­ру дээш Күжүгет Шойгу аттыг культура фондузунга улуу-биле четтирдим! Будда Шакьямуниниң Өөредиин тайылбырлаарының болгаш боттандырарының ораны аттыг хүрээ чүгле Тываның чурттакчы чонунуң эвес, а Россияның чурттакчыларының аас-кежиин­ге болгаш чаагай чо­руунга ачылыг болуру чугаажок.

Ирина Күжүгетовна-биле хүрээниң ажыдыышкынының хүнүн болгаш оон-даа өске айтырыгларын сүмелештивис. Ажыдыышкын хүнүнүң чыла бергени, ооң ажыдыышкынының байырлыг ёзулалының культурлуг болгаш шажынчы кезээн чылыг үеде каас-чараш база хуулгаазын кылдыр эде тургузуп алырынга ажыктыг. Бистиң хөй националчы чуртувус Россияның болгаш өске-даа даштыкы чурттарның буддистери хүрээниң ажыдыышкынын четтикпейн манап турар деп билип тур мен. Байырлыг ёзу-биле ооң ажыдыышкын


Возврат к списку