Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Техмашсервис» АН Тывага даг ажылдарынга ажыглаар чазылдырар бүдүмелдер бүдүрүлгезин эгелээр

«Техмашсервис» АН Тывага даг ажылдарынга ажыглаар чазылдырар бүдүмелдер бүдүрүлгезин эгелээр 04.03.2023

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг «Техмашсервис» АН-ның чиңгине директору Игорь Тарабанов-биле Красноярскиниң экономиктиг шуулганының ийиги хүнүнде ужурашкан. Тывага даг ажылдарынга ажыглаар чазылдырар бүдүмелдер бүдүрүлгезин ажыдар дугайында дугуржулгага ийи тала аттарны салган.
Владислав Ховалыг аттар салган документиниң дугайында бодунуң блогунда мынча деп бижээн:
- Моол-биле күрүне кызыгаарының чанында «Хандагайты» онза экономиктиг зонаны ажыдар деп планнаанывысты партнерлар билир. Ажылдар долу күжү-биле чоруп турар, ооң-биле чергелештир, эрттирилге пунктузунуң чаартылгазы адакталыр. Бөгүн «Техмашсервистиң» удуртулгазы-биле ОЭЗ-тиң транспорт-логистика төвүнге склад инфраструктуразын ажыткаш, ону ажыглаар хемчеглериниң дугайында дугуржулгага атты салдывыс.
Ийи таланың хөдээлиишкиннер чурумун база капитал салыышкынының хемчээлин дугуржулгада бадылаан. Бодунуң ээлчээнде «Техмашсервис» онза экономиктиг зона девискээринге үлетпүр-бүдүрүлге ажыл-чорудулгазын боттандырар дугайында дугуржулганы чарары-биле, РФ-тиң Чазаанче чагыгны киирер.
«Техмашсервис» АН эрткен чылдың эгезинде Тываның Чазаа-биле компанияның кады ажылдажылга керээзи езугаар, «Даг-тывыш бүдүрүлгелеринге Порэмит/Гранэмит дээн ышкаш эмульсиялыг частыр бүдүмелдерни бүдүрери-биле, эмульсиялыг частыр бүдүмелдерниң чазылбас кезектерин бүдүрерин организастаары» төлевилелче 400 млн рубль инвестицияны киирер планныг.
Компания Кызыл-Таштыгның полиметалл чыдымын шиңгээдир төлевилелди боттандырып турар «Лунсин» КХН-биле кады ажылдап, материалдар-биле хандырар дугайында керээни чарган. Ол ышкаш «Голевтиг даг-руда компаниязы» (чес-порфир рудазы) КХН, «Тардан Голд» (алдын) КХН, «Кара-Белдир» (алдын) КХН, «Тываның даг-руда компаниязы» (хөмүр) бүдүрүлгелерден кады ажылдажылгага сонуургалдыын бадыткаан чагааларны алган.
Республиканың улуг даг-тывыш компаниялары чылда 4,819 тонна чазылдырар бүдүмелдерге хереглелдиг.


Возврат к списку