Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республиканың девискээринде арга-арыг өрттери чок

Тыва Республиканың девискээринде арга-арыг өрттери чок 30.04.2019
Тыва Республиканың арга-арыг фондузунуң черлеринде 2019 чылдың апрель 28-тиң хүнү-биле алырга, чаңгыс-даа өрт болбайн турар.  
2019 чылдың өрт айыылының сезону эгелээнден бээр, 61,2 га ниити шөлде, ооң 56,2 газында арга-арыгда 7 өрт бүрүткеттинген. Баштайгы хонуунда-ла 7 өрттү (100 хуу) өжүрген. Бүрүткеттинген 7 өрттүң өөскээн чылдагааны – кижиниң буруузу-биле. 2018 чылдың ол-ла үезинге деңнээрге, арга-арыг өрттери болбайн турар. Эрткен чылдың ол үезинде 510 га черге 10 өрт хып турган. 
ТР-ниң Бойдус яамызының курлавырында 216 кижи бар. Оларның 72-зи “Арга-арыгны авиация-биле камгалаар бааза” ӨАА-ның ажылдакчылары, 144-ү ӨХС-тиң ажылдакчылар, 59 санныг техникалыг.  
ТР-ниң ИХЯ, ОБЯ ажылдакчылары, бойдус парктары болгаш заповедниктер инспекторлары, кожуун, суму чагыргалары арга-арыг чоогунда көжүп чоруур 3 пунктуну тургузуп, 8 пунктуну ажыткан. Арга-арыг хоойлузун үрээнин илереди, ону болдурбас ажылдыг 10 патруль бөлүүн ажылдадыры планнаттынган. 
Бо чылдың өрт айыылының сезону эгелээнден бээр, “Арга-арыгга өртке удур айыыл чок чорук чурумун хажытканы” дээш РФ-тиң административтиг корум-чурум дугайында хоойлунуң 8.32 чүүлү-биле 28 административтиг протоколду долдурган, административтиг корум-чурумун үрээн дугайында 12 дыңнадыгны берген. 
 Чыл эгезинден дараазында девискээрлерге 58 хову өрттери болган: Барыын-Хемчик кожуунга – 8; Улуг-Хем кожуунга - 6; Чөөн-Хемчик кожуунга – 4; Таңды кожуунга – 4; Чеди-Хөл кожуунга – 4; Өвүр кожуунга -2; Сүт-Хөл кожуунга -2; Бии-Хем кожуунга -1; Каа-Хем кожуунга - 1; Тожу кожуунга – 1: Эрзин кожуунга – 1; Кызыл хоорайга – 16.

Возврат к списку