Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы кол аъш-чем аймааның өртектеринге контрольду күштелдирер даалганы берген

Тываның Баштыңы кол аъш-чем аймааның өртектеринге контрольду күштелдирер даалганы берген  01.03.2022 Чуртта тургустунган экономиктиг байдал ужун, аъш-чем барааннарынга өртектерни үндезин чок өстүрер чоруктарны болдурбас дээш, Тываның эрге-чагыргазы ажылдарны чорудуп турар. Республика Баштыңы Владислав Ховалыг экономика, көдээ ажыл-агый сайыттарынга, Тарифтер талазы-биле албанның база Монополияга удур федералдыг албанның регион эргелелиниң удуртукчуларынга чогуур даалгаларны онааган. Регионда кол аъш-чем продуктуларынга өртектерниң өзерин болдурбас дээш, ам улуг, бичии садыгларга хыналдаларны доктаамал чорудар. Республика чазааның бадылаан шак ындыг бараанар даңзызында 25 чүүл кирген. Үүрмектеп саткан өртектер дыңнадыгларын Тываның Чазаанче неделя санында киирер. Эрткен неделяның мониторинг түңнелдеринден алырга, республикада өртектерде улуг өзүлде болбааны билдинген. Чамдык муниципалдыг тургузугларда элээн каш продуктуларда улуг эвес өзүлде бар. Бай-Тайга кожуунда чигир өртээ 3 рубльга өскен (65-тен 68 рубль). Чөөн-Хемчик база Барыын-Хемчик кожууннарда капуста өртээ ортумаа-биле 8–10 рубльге (64–65 –тен 73–76 рубль) аартаан. Ортумак өртекке айыттынган өскерилгелер бооп болур дээрзин специалистер санаан. Чижээ, капустаның өртээ чүгле 1,7 % өскен, 59,7 рубль тургаш, 60,7 рубль апарган. Эът, балык база сүт продукциязының өртектери өскени көскү. Эрткен неделяда инек эъди килде 284 тургаш, 7,7 хуу аартап, 306 рубль, а ыштаан балык – 4,2 %, дустуг балык – 6,2 хууга аартаан. Өске аъш-чем аймаанда өртектер хевээр арткан. Экономика яамызы эрткен неделяда чоруткан мониторинг түңнелдерин Тываның Баштыңынга дыңнадып тура, ниитизи-биле өртектер турум, аъш-чем база бирги хереглелдиң барааннар сөөртүлгезинде байдал анаа дээрзин айыткан. «Светофор», «Хороший», «Ярче» дээн ышкаш улуг садыг четкилеринде база өске садыгларда өртектер ажырбас, неделя санында барааннарны эккеп турар. Чамдык кожууннарда хереглел барааннарынга өртектерни анаа-ла ынчаар эрттирип турарын хынакчылар Владислав Ховалыгга дыңнаткан. Бай-Тайга, Чаа-Хөл, Кызыл, Сүт-Хөл, Мөңгүн-Тайга, Улуг-Хем база Чеди-Хөл кожууннарда өртектер муниципалитеттерниң берген сан-чурагайындан карышкактыг болганын хыналда көргүскен. Вице-премьерлер быжыглаттынган кожууннарында чагырга черлери бирги хереглел барааннарының өртээнге мониторингини доктаамал чорудуп, регионнуң тарифтер албанынче аъш-чем курлавырының, оларның өртектеринге шын медээлерни неделя санында бээр даалганы Тываның Баштыңы берген.

Возврат к списку