Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы яамыларның коллегиялар ажылын идепкейжидерин негээн

Тываның Баштыңы яамыларның коллегиялар ажылын идепкейжидерин негээн 23.01.2021
2021 чылда Тывада чарлаан Улусчу бот-идепкейниң чылында, республиканың эрге-чагыргазы яамылар болгаш ведомстволарның чөвүлел органы – коллегияларның ролюн күштелдирер.
Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол аппарат хуралында ооң дугайында чугаалаан. Улусчу бот-идепкей чылының кол сорулгазын чедип алырынга сайыттар, оларның оралакчылары болгаш специалистери-биле академиктиг болгаш хамааты ниитилелдер демнежип алгаш, коллегияларда чоннуң болгаш ниитилежилгелерниң чогаадыкчы эгелээшкиннериниң мөөрейлерин калбаа-биле эрттирип, тергиин эгелээшкиннерни шилип, оларны боттандырарынга идигни бээр ужурлуг, деп демдеглээн. 
«Чазак даргазының оралакчылары коллегиялар хуралынга албан киржирин негеп тур мен. А саң-хөө, экономика, өөредилге болгаш көдээ ажыл-агый яамыларының коллегияларынга республика баштыңы албан киржир. Улусчу бот-идепкей чылында чоннуң киржилгезин оттуруп, оларның инициативаларын ведомстволар программаларынга канчаар киирерин, чыл төнчүзүнде көскү түңнелдерни чедип алыр дээш, ону бюджет чарыгдалдарынче хуваап киирер» - деп, Шолбан Кара-оол бодунуң туружун тайылбырлаан. 
Ынчангаш коллегиялар улусчу төлевилелдерни хевирлээр аргаларны болгаш акшаландырыышкынны бирги ээлчегде тодарадып алыры чугула. Төлевилел бүрүзү бодунуң ниити өртээниң 60 хуузунга республика бюджединден деткимчеже кордап болур. А арткан 40 хуузун муниципалдыг эрге-чагырга-биле төлевилелдиң эгелекчизи – сайгарлыкчы ийикпе, азы организация, азы кижилер боттарының шыдаар шаа-биле аразынга үлежип алыр.
«Улусчу бот-идепкей чылын канчаар боттандырарыңарны силерден, сайыт бүрүзүнден, дыңнаксап тур мен. Анаа-ла кыйгырыглар кылдыр эвес, а чон суурларында спорт залдарын туткулап алганы “Эзирлер уязы” төлевилел ышкаш тодаргай хөделиишкиннер херек. Культура яамызы база шак-ла ынчалдыр, боттарының аргаларын мөөңнеп улусчу шимчээшкин-биле 5 көдээ культура одагларын тударлар. Тудуп, көрүп-даа болур, чоргааранчыг бичии тиилелгелеривис ол апаар » - деп, Тываның Баштыңы сорулганы салган.
Ооң мурнунда ышкаш, 2021 чылда, шупту яамыларның ниити угланыышкыны – ядыы-түреңги чорук-биле демисел хевээр артар. Улусчу инициативалар бирги ээлчегде чидиг ол айтырыгже угланып, ядыы чорукту ажып эрттеринге дузалажыр ужурлуг. 
Яамыларның коллегиялары чөвүлел орган болурун сагындыраал. Ооң ажыл-чорудулгазын сайыттың бадылааны чурум-биле доктаадыр. Херек апарган таварылгада, кварталда бир катап хуралдаар. Коллегия шиитпирлерин болгаш сүмелерин хөйнүң үнү-биле деткип, шиитпир хүлээп алыр кылдыр сайытче киирер.

Возврат к списку