Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кремль елказынга Тывадан 16 уруг киржир

Кремль елказынга Тывадан 16 уруг киржир 29.11.2018
Россия Федерациязының Президентизи В.В. Путинниң, 2018 чылдың декабрь 26-да Күрүнениң Кремль Ордузунга, Россия Федерациязының шупту субъектилеринден 8-тен 13 хар назылыг уругларны чалап, Бүгү-российжи Чаа чыл елказын эрттирер дугайында 2018 чылдың октябрь 11-де Пр-1850 дугаарлыг даалгазын күүседири-биле, 2018 чылдың ноябрь 22-де Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы өөредилге организацияларында өөренип турар, өөредилгеге шылгараан болгаш бүгү-российжи база республика конкурстарынга, маргылдааларга, олимпиадаларга, фестивальдарга чедиишкиннерин бадыткаан дипломнарлыг, хүндүлел бижиктерлиг, сертификаттарлыг болгаш өске-даа документилерлиг өөреникчилер аразынга конкурс шилилгезиниң түңнел чадазын үндүрген.  
Квота санынга даянгаш, конкурс шилилгези-биле 16 уругну илереткен. Тыва Республиканың Чазааның 2018 чылдың ноябрь 21-де «Күрүнениң Кремль Ордузунга Бүгү-российжи Чаа чыл елказынга Тыва Республикадан киржир делегацияны хандырар хемчеглер дугайында» № 504-р айтыышкыны езугаар, уругларга 16 квотаны күүсекчи эрге-чагырга органнарынга үлээн: ТР-ниң Культура яамызы – 3, ТР-ниң ИХЯ – 3, ТР-ниң Аныяктар яамызы – 3, ТР-ниң Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилел – 3, ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы – 4. 
Квота езугаар конкурсту 2 чадага эрттирген: муниципалдыг комиссиялар (күүсекчи эрге-чагырга органарының комиссиялары) шилилдени чоруткан, а Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы түңнел кезээн үндүрген.  
Тыва Республикадан делегация составы-биле Күрүнениң Кремль Ордузунга эртер Бүгү-российжи Чаа чыл елказынга киржир кандидаттар конкурузунуң II чадазынга (квота – 4 кижи) киржир дээш, 16 кожуун база 4 республика өөредилге организацияларының протокол шиитпирлери-биле 22 портфолиону Тыва Республиканың муниципалдыг органнарының өөредилге эргелелдери киирген.
Комиссия 22 кандидаттың портфолиозун сайгарып көргеш, база ооң мурнунда чылдарда (2016-2018) муниципалдыг тургузуглар аайы-биле делегация составын анализтээш, конкурс шилилдезиниң түңнели-биле, Тыва Республиканың делегация составынче өөредилгениң тергииннери болгаш бүгү-российжи болгаш республика конкурстарынга, олимпиадаларга тиилээн болгаш шаңналдыг черлер алган 4 уругга квотаны берген: 
Севекпут Найыр Иванович, 2007 чылдың октябь 22-де төрүттүнген, «Тыва Республиканың аграрлыг школа-интернады» КБӨА өөреникчизи; 
Чооду Байыр-Белек Александрович, 2009 чылдың май 9-та төрүттүнген, Каа-Хем кожууннуң Ильинка ортумак школазының өөреникчизи; 
Симкина Алина Андреевна, 2005 чылдың май 6-да төрүттүнген, Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурнуң № 1 ортумак школазының өөреникчизи;  
Строгов Денис Александрович, 2007 чылдың ноябрь 6-да төрүттүнген, «Тываның кадет корпузу» республика школа интернадының өөреникчизи. 
Кремль Ордузунга 2018 чылдың декабрь 26-да Бүгү-российжи Чаа чыл елказынга киржир Тыва Республиканың делегециязында Культура яамызындан (3 кижиге квота), Аныяктар херээ болгаш спорт яамызындан (3 кижиге квота), ТР-ниң Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилелден (3 кижиге квота), ТР-ниң ИХЯ-дан (3 кижиге квота) уруглар даңзызы база протокол шиитпири-биле 16 уруг база эмчи, шагдаа, өөредилге яамызы биле өг-бүле агентилелинден үдеп чоруур 4 кижи кирген Тыва Республиканың делегациязын тургускан. 
Бүгү-российжи Чаа чыл организаторларының сүмелээни-биле, Тыва Республиканың кожуун, хоорайларында тергиин өөредилгелиг, конкурс болгаш олимпиадалар тиилекчилери, социал камгалал чок өг-бүлелерден уруглар, «изиг» черлерге мөчээн ада-иелиг уруглар квоталарны алган.

Возврат к списку