Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Үстүү-Хүрээ-2017» хөгжүм болгаш чүдүлгениң XVIII бүгү-делегей фестивалының хүннери тодараттынган

Тывада «Үстүү-Хүрээ-2017» хөгжүм болгаш чүдүлгениң XVIII бүгү-делегей фестивалының хүннери тодараттынган 26.05.2017
 2014 чылда ара соксаар часкан «Үстүү-Хүрээ» хөгжүм болгаш чүдүлгениң фестивалы бо чылын уламчылаарын бадыткаан. Республиканың Чазаа 2017 чылда фестивальдың эртер хүннерин тодарадып, организастыг комитеттиң составын бадылаан.  
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ниити удуртулганы бодунуң социал айтырыглар талазы-биле оралакчызы Шолбан Хопуяга даандырган. Ындыг болзажок, бирги ээлчегде кол рольду Тываның күрүне филормониязының директору, билдингир рок-хөгжүмчү Игорь Дулуш биле ТР-ниң культура сайыды Алдар Тамдын ойнаар ужурлуг.  
 2017 чылда Россияда болгаш Тывада Экология болгаш Аныяктарның бот-идепкейиниң чылынга тураскаадып, фестивальды июль 14-ден 17 хүннеринде, Чадаана хоорайга эрттирери көрдүнген.
 Игорь Дулуштуң медээзи-биле алырга, ооң мурнунда чылдарда ышкаш, 300 хире хөгжүмчүлер келир. Оларның хөй кезии чагыгларын киирген. Тыва бөлүктерден аңгыда, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Барнаул дээш, Россияның өске-даа регионнарындан фьюжин база аар рок болгаш блюзка чедир аңгы-аңгы угланыышкынныг чогаадыкчы коллективтер болгаш күүседикчилер келир.  
 Фестивальдың албан езузунуң сайтызында Красноярскдан «Hotelkaliband», Москвадан «Знак ветра» хам рок хөгжүмүнүң күүседикчилери боттарының визиткаларын парлап, «Үстүү-Хүрээге» келирин бадыткаан. Организасторлар фестивальдың хедлайнерлер составында ыраккы болгаш чоокку даштыкы чурттарның сылдыстары киргенин дыңнаткан. Эрткен чылдарда ышкаш, РФ-тиң регионнарындан 3 муң хире аалчылар «Үстүү-Хүрээге» келгеш, дириг хөгжүм күүселдезин көрүп, дыңнаарлар.
  «Үстүү-Хүрээ» фестивалы 1999 чылдан эгелээнин сагындыраал. Фестиваль дыка хөй чылдар дургузунда Игорь Дулуштуң бот-идепкейжи удуртулгазы-биле эртип турган. Хөгжүм фестивалының эртип турган чериниң чоогунда, узуткаттынган бурунгу буддийжи хүрээ Үстүү-Хүрээ-биле ук культурлуг хемчегни адап, алызында хүрээни катап тургузар сорулганы салганнар. Ынчангаш хүрээниң адын фестиваль алгаш, чүдүлгени дириг хөгжүм дузазы-биле катап тургузарын шиитпирлээн.  
 Ол эгелээшкин бодунуң сорулгазын күүсеткен – фестиваль чүгле Тываның эвес, а хөгжүмчү бүгү Россияның эң билдингир болуушкуну апарып, сарыг шажын хүрээзин катап тургузар төлевилелче хөйнүң кичээнгейин хаара туткан. Чоннуң өргүлү, Чадаана чурттуг, амгы үеде РФ-тиң камгалал сайыды Сергей Шойгунуң киржилгези-биле, хүрээни 2012 чылда тудуп дооскан. Ынчан фестивальдың организаторлары хүлээлге күүсеттинген деп түңнээш, ону ам эрттирбес деп шиитпирлээн. Ынчалдыр 2014 чылда «Үстүү-Хүрээ» фестиваль болбаан. Фестивальдың төөгүзү ооң-биле төнер турган чадавас. Тываның эрге-чагыргазы – республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол регионнуң эң-не билдингир ылгавыр демдээ апарган чараш чаңчылдарлыг хемчегни уламчылаар дилегни киирип, хөгжүмчүлерниң ниитилелинче кыйгырыгны салган.

Возврат к списку