Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның найысылалында орук-тудуг сезону эгелээн

Тываның найысылалында орук-тудуг сезону эгелээн 11.04.2023

«Айыыл чок шынарлыг оруктар» национал төлевилел күүселдези-биле Кызылдың оруктарында септелге ажылдары эгелээн. «ДСТ» КХН-ниң ажылчыннары апрель 6-тан Каменистая кудумчузун чаартыр ажылдарже кирген. Асфальтының кырыкы каъдын адырып, сайлыг довуракты төккен. Чеди метр калбак асфальт-бетон ийи каът шывыгны чадып, улаштыр кижи кылаштаар черин чырык-биле чаагайжыдар. Нормага дүүштүүр 700 метр автоорукту септеп кылыр ажылдар план езугаар сентябрьда доостур. Ол участоктуң шупту ажылдарынче 23 млн рубль үнер.
Колхозная кудумчузун бүрүнү-биле чаартыр ажылдарга белеткел эгелээн, ийи дилиндектиг орукту дөрт дилиндекче киирип, оон чоруур аргыжылганы улгаттырар. Хоорайда машина-балгаттың саны көвүдээни-биле ол участокту калбартыры эргежок чугула апарган - деп, республиканың орук-транспорт сайыды Шораан Чыргал-оол тайылбырлаан. Ийи талазында кижи кылаштаар черлиг, дөрт дилиндектиг, чырыткан орук Крылов кудумчузундан Магистральная кудумчузунга чедир чаттыла бээр. Инженер четкилерин таварып эртер болганындан ажыл нарын, ынчангаш ол ийи чыл уламчылаар: бо чылын ооң ийи километрин эде чаартыр болза, келир 2024 чылда база ийи километрни септеп, тудар. Төлевилелдиң үнези - 600 млн. рубль.
2023 чылда кылыр кол ажылдарның бирээзинге Кызыл чоок-кавының девискээринде – солагай талакы дачалар биле Сукпак суурнуң аразында орукту асфальтылаар улуг ажыл майда эгелээр. Дача биле Сукпак аразында чаа школаны тудуп эгелээни, аңаа эки орукту тударын ала чайгаар негеп келген. Сентябрьга чедир 2,5 километр орукту асфальт-биле шыптары чадавас. Шораан Чыргал-оолдуң чугаазы-биле алырга, солагай талакы дачаларның сес дугаар автобус доктаамындан Сукпакче кирер орукка чедир хөй-ниити транспортунуң чаа маршурудун ажыдары көрдүнген. Ук төлевилелдиң акшаландырыышкынын республиканың орук фондузу хүлээнген. Бөгүнде ол орук тудуунче 70 млн рубльди салган, ындыг болзажок ону эде көөрүн ведомство дыңнатканын, Орук-транспорт яамызы медеглээн.
Бо чылын республиканың орук фондузу “Мөңгүлек” аалчылар бажыңының баарында эртер черни болгаш үш орук белдирин калбартырын, база Интернациональная биле Полигонная кудумчуларда орук участоктарын септээр.
Регионнуң Баштыңы Владислав Ховалыг республиканың автооруктарын чогумчалыг байдалче киирип, тудуп септээри мурнады көөр болгаш онза кичээнгейни негеп турар айтырыглар деп айытканын сагындыраал. Тываның губернатору эки оруктар дээрге бир девискээрни хөгжүүдериниң шимчедикчизи болур деп чаңгыс эвес катап демдеглеп, Тываның найысылалының инфраструктуразын бүрүнү-биле эде чаартырын үе шагда негеп келген деп онзалап айыткан. Күрүне программалары-биле септээр орук участоктарын тус чер чурттакчыларының чагыглары езугаар база республика кожууннарын эргип чораанының түңнелинде шилип ап турар.


Возврат к списку