Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг: Кызылда ийи улуг котельнаяның ажылын кышка чедир соксадыр

Владислав Ховалыг: Кызылда ийи улуг котельнаяның ажылын кышка чедир соксадыр 27.04.2023 Тываның найысылалынга келир кыш арыг агаарлыг болуру чадапчок. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг соцчеткилерде бодунуң блогунга, Кызылдың Мурнуу микрорайонунда ийи улуг котельнаяның ажылын чаа одалга сезонунда соксадыр деп планнаанын чугаалаан.
Чылыдылга-энергетика төвүнүң чылыг дамчыдар шугумундан Президентиниң кадет училищезинге чедир хоорзаны шөйүптерге, чылыг хандырылгазының чаңгыс аай ол четкизинге «Субедей» спорткомплекизи биле Московская кудумчузунда чуртталга кварталы коштунуптар.
Оон аңгыда шериг хоорайжыгжының объектилерин төпчүткен чылыг хандыралгазынга кожуп, ында котельнаяның ажылын тургузар план база бар.
“Магистральная кудумчузунда рестораннарны, хем ол чарыында өрт кезээн, 10 дугаар школаны база өске-даа объектилерни одап турар бичии котельнаялар – дараазында ээлчегде – деп, Владислав Ховалыг чугаалаан. – Ам мурнувуста эң нарын болгаш чарыгдалдыг ажыл-херек – печка одап турар 18 муң ажыг бажыңнарны экологтуг одалга дөстеринче шилчидер ажыл бар”.
Тываның найысылалы Кызыл хоорай "Экология" национал төлевилелдиң “Арыг агаар” федералдыг программазынга киришкеш, агаарже хоралыг бүдүмелдер үндүрерин ийи катап эвээжедир деп турарын сагындыраал. Республика ону чедип алырда, печка одап турар хереглекчилерни экологтуг арыг өске одалгаже шилчидер ужурлуг. Амгы үеде регионда шинчилел ажылдары чорудуп турар, ооң түңнелдери-биле комплекстиг хемчеглер планын тургузар.
Черде бажыңнарның чамдыызын Кызылдың ЧЭТ-ке, а арткан кезиин электри база газ-биле ажылдаар котелдарже шилчидер. “Бистиң чагыывыс-биле эртем-шинчилел институттары кызылчыларның чидиг айтырыгларын шинчилеп турар” – деп, Ховалыг демдеглээн.
Тыва Республиканың Чазаа биле Сибирьниң генерация кампаниязының чарганы дугуржулга езугаар, хереглекчилерниң хөй кезиин чылыг-биле хандырарынга Кызылдың ЧЭТ инфраструктуразын чаартып, күчү-күжүн улгаттырар.
Красноярскиниң экономиктиг форумунуң үезинде кады ажылдажылга дугуржулгазы чардынган. Тываның одалга-энергетика комплекизиниң хөгжүлдезинче компания 1,5 млрд рубльди тускайлаан.

Возврат к списку