Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада муниципалдыг тургузуглар удуртукчулары эпидемиологтуг байдал дээш харыысалгалыг

Тывада муниципалдыг тургузуглар удуртукчулары эпидемиологтуг байдал дээш харыысалгалыг 12.10.2020
Понедельникте эрттип турар неделяның аппарат хуралының дорт дамчыдылгазында, Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол тус чер бот-башкарылга органнарының удуртукчулары боттарының девискээрлеринде эпидемиологтуг байдал дээш харыысалгалыын сагындырган. Кызыл хоорайда, Таңды, Кызыл, Тес-Хем, Улуг-Хем, Чаа-Хөл кожууннарда байдал элээн дүшкүүрлүг.  
Роспотребнадзорнуң Тыва Республикада эргелелиниң удуртукчузу Людмила Салчак байдалды нарыыдаткан чылдагааннарны айыткан. Чайгы шөлээ үезиниң төнгени база чаа өөредилге чылының эгелээни деп. Садыгжыларның, почта ажылдакчыларының, башкыларның талазындан маска база хол-хап кедер чурумну хажыдып эгелээнинден аарыыр таварылгалар көвүдээн.
 ТР-ниң кадык камгалал сайыды Артыш Сат чок болган чаа чеди таварылганы илеткеп, административтиг девискээрлерде эпидемияга удур айыыл чок чоруктуң хемчеглерин канчаар сагып турарын хыналдага алырын кыйгырган.  
Чидириглерни эвээжедири-биле, поликлиникаларга хүлээп алыышкыннарны – ОРВИ-лиг база өске-даа чылдагааннар-биле эмчилеп кээп турар кижилерни аңгылаары чугула деп, Артыш Сат демдеглээн. Эмнелге албан черинче киирерде келген кижиниң эъдиниң изиин хемчээвишаан, ниити байдалын хынаарын шыңгыырадыр.  
Бажыңнарже үнүүшкүннер кылыр транспорттуң, ылаңгыя Кызыл кожуунда, чедишпезин шиитпирлезе чогуур. Ынчангаш сайыт Кызыл кожуун чагырга даргазындан ол айтырыгны шиитпирлээринге деткимчеден көргүзерин дилээн.
 Республикада хүнде-ле 170-180 кыйгыртыгларже үнүп турары демдеглеттинген. Ковидке каразынчыг кижилерге бажыңынга ачы-дузаны көргүзерин организастаар дээш 20 санныг “ковид бригадазын” тускайлаан.

Возврат к списку