Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Александр Куулар: Москвада тыва студентилер Тываның Баштыңындан харыыларны дорт алган

Александр Куулар: Москвада тыва студентилер Тываның Баштыңындан харыыларны дорт алган 26.09.2017
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чурттуң найысылалының дээди өөредилге черлеринде өөренип кирген бирги курсчулары-биле Москваның Националдар бажыңынга сентябрь 21-де ужурашкан.
 «Баштай республиканың төлээ черинге ужуражылганы эрттирерин планнаан. Ындыг болзажок, ужуражылгага киржир күзелдиг кижилерниң саны хөй болганы-биле организаторлар ону Москваның Националдар бажыңынга эрттирер деп шиитпирлээн. Шак мындыг ужуражылга - Москва хоорайның Тыва чаңгыс чер-чурттуглар каттыжыышкынының болгаш Тыва республиканың Бүрүн эргелиг төлээ чериниң ажылы-биле таныжарынга эки арга болур. Хостуг байдалда республиканың баштыңының бодунга айтырыгны дорт салыр эптиг арга» - деп, тыва чаңгыс чер-чурттугларның сылдызы, хемчегниң киржикчизи Александр Куулар дыңнаткан.  
РФ-тиң Күрүне Думазының депутады Мерген Ооржак байыр чедириишкинниг сөстү алган. Бирги курстуң студентилеринге күрүне албанында ажылдың чамдык онзагайларын таныштырып, Күрүне Думазынга экскурсияже күзелдиг кижилерни чалаан.  
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чыглып келгеннерге четтиргенин илереткеш, бодунуң студент чуртталгазын, кандыг бергедээшкиннер турганын сонуургаткан деп, Александр Куулар чугаалаан.
 «Республиканың баштыңы оолдарга Тываның Чазаа база бүрүн эргелиг төлээ чери берге байдалдарга таварышкан студетилерге кажанда-даа дузалаарынга беленин чугаалаан. Студентилерге идепкейлиг, шиитпирлиг болурун кыйгырган. Ол ышкаш улуг хоорайның дүлгээзининге алыспазын, ада-иезиниң идегелин шынзыктырарын чагаан» - деп, Александр Куулар демдеглээн.  
Шолбан Кара-оол Кыдатка үре-түңнелдиг чорук-албанын таныштырып, кыдат болгаш моол коллегалары-биле ук регионнарның аразында бараан саарылгазын улгаттырып болур чаа керээлерни чарганын чугаалаан. Оолдар республиканың баштыңындан ажыл-агыйжы чугааларны чорударының тактиказындан эгелээш, Тывага Президентиниң база камгалал сайыдының чайгы дыштанылгазынга чедир аңгы-аңгы айтырыгларны салган. Республикага туризм хөгжүлдезинге ол идигни бээр. 
Тываның транспорт хөгжүлдези, ылаңгыя Кызылдың аэропортунуң ужудуп-хондурар шөлүнүң дугайында база чугаалаан. Удавас аэропорт долу күжү-биле ажылдап эгелээрге, Россияның болгаш даштыкының хоорайларындан улуг самолеттарны хүлээп ап эгелээрин республиканың баштыңы сонуургаткан.
 Чылыг, эш-хуу байдалга эрткен ужуражылгадан бирги курсчулар чаа чүүлдерни билип ап, ажыктыг чагыг-сүмени алган. Тываның чаагай чоруу, сайзыралы дээш эртем-билигни чедип алыр дээн студентилерниң улуг чүткүлүн Тываның Баштыңы демдеглээн. 
Москвада республиканың төлээ чериниң база Москваның Националдар бажыңының удуртулгазынга ужуражылганы организастааны дээш өөрүп четтиргенин ол илереткен.

Возврат к списку