Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы чазактың даргаларын Ак-Довуракта чылыг чок бажыңнарга чурттаарын саналдаан

Тываның Баштыңы чазактың даргаларын Ак-Довуракта чылыг чок бажыңнарга  чурттаарын саналдаан 29.09.2015
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвага ажыл-агыйжы сургакчылаашкындан понедельникте келген дораан, бирги оралакчызы Владимир Фалалеев, оралакчызы - тудуг сайыды Александр Свинцов, чылыг болгаш энергетика сайыды Роман Кажин-оол, Кызыл хоорайның мэри Владислав Ховалыг оларны бодунче кыйгырткан. 
 Шупту удуртукчулар улуг шүгүмчүлелди алган. Тываның чамдык чурттакчылыг черлеринде Кызыл хоорайның элээн каш микрорайоннарында чылыг хандырылгазының ам-даа чогу-биле сагындырыгны кылган. «Чылыдылга сезону эгелээн, кайы чурттакчылыг черлерде ам-даа чылыг хандырылгазы чогул, ону тодарадыксап тур мен. Хөмүр сөөртүлгези кандыгыл? Муниципалдыг тургузуглар аайы-биле байдал кандыгыл?» - деп, республиканың баштыңы Шолбан Кара-оол айтырган. 
 Чазак даргазының бирги оралакчызы Владимир Фалалеев биле чылыг болгаш энергетика сайыды Роман Кажин-оол Кызылда чылыгны сентябрь ортан үезинде-ле берипкенин, а өске чурттакчылыг черлерге хамаарыштыр алырга, регионда шупту котельнаялар ажылдаарынга белен, ынчалза-даа чаңчыл езугаар чылыгны бо неделяда, октябрь 1-5 хүннеринде бээри планнаттынган харыылаан. 
 Регионнуң удуртукчузу ооң-биле чөшпээрешпээн болгаш, агаарның кудулаанындан соок бажыңнарда чурттакчыларны чурттадып турары дээш харыысалгалыг кижилерни буруудаткан. Шолбан Кара-оол чылыг чок бажыңнарлыг чурттакчылыг черлерде чеже кижи грипптен аарып турарын билир бе дээрзин база айтырган. Кым-даа аңаа харыылап шыдаваан. 
 Чылыг болгаш энергетика сайыды Роман Кажин-оол тайылбырлаарын оралдашкан: «Чыл санында, чижээлээрге, Ак-Довурак хоорайның чагыргазы октябрьның баштайгы хүннеринде одалга сезону эгелээриниң дугайында доктаалды хүлээп алыр. Ынчан котелду одап эгелээр».
  «Чүнү чугаалап турарыңар ол?– дээш, Шолбан Кара-оол сайытты үзе кирген – Бодуңар бодап көрүңер. Дүнелерде хар чаап турар, казыыр сооктарда ол бажыңнарга чурттаарын шенеп көрүңер. Ак-Довуракта, хөй квартиралыг бажыңнарда амдыгаа чедир чылыг чок!»
 Кызыл хоорайның мэри Владислав Ховалыгга база ындыг айтырыгларны салгаш, найысылалда чылыг кирбээн бажыңнар-биле боду ажылдаарын негээн. «Менде хамаатыларның билдиришкиннери-даа, социал четкилер дамчыштыр келген хомудалдар-даа бар. Бүдүн-бүдүн бажыңнардан хомудалдар кирген. Менде шупту адрестерни алгаш, айтырыгны шиитпирлеңер» - деп, Шолбан Кара-оол айыткан. 
 Чазак кежигүннери болгаш муниципалдыг тургузугларның удуртукчулары кижилерниң айтырыгларынче кичээнгейни салып, медээлерни олардан алыры чугула дээрзин, республиканың баштыңы демдеглээн.

Возврат к списку