Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның кадык камгалалының бирги звенозунуң чаартылгазынче 2023 чылда 248 млн рубльди шилчидер

Тываның кадык камгалалының бирги звенозунуң чаартылгазынче 2023 чылда 248 млн рубльди шилчидер 21.11.2022

2023 чылда кадык камгалалының бирги звенозун чаартыр регион программазы-биле Тывага объектилер тудар тудуг организациязын шилиири эгелээн. ТР-ниң Кадык камгалал яамызының медээзи-биле алырга, программаның объектилеринге садыглажыышкынны чарлап, ол ажылдарже ниитизи-биле 248,8 млн акшаны көрген – федералдыг бюджеттен 243, 2 млн, республиканыындан – 5,7 млн. рубль.
«Кадык камгалал» национал төлевилел күүселделиг программаның сорулгазы – чурттакчы чоннуң шупту бөлүктеринге эмчи дузазының чедингирин улгаттырарында. Чурттакчяылыг черлерниң аайы-биле бирги эмчи-фельшер дузазының чаа объектилерин ажыдып, тускай мергежилдиг кадрлар-биле четчелеп, амгы үениң дериг-херекселдери-биле четчелээри көрдүнген.
Чаа-Суур, Шивилиг, Белдир-Арыг, Сыстыг-Хем, Кочетов суурларга фельдшер-акушер пунктуларын тудары база планнаттынган. Мөрен суурга эмчи амбулаториязынтударынче 62,93 млн. рубльди тускайлаан.
Бирги звенонуң эмнелге организацияларынга автотранспорт садырынче 14 млн рубльга 10 чагыгны кылган. Бай-Тайга, Каа-Хем, Кызыл, Тес-Хем, Эрзин кожууннарның эмнелгелерин, Чөөн-Хемчик база Улуг-Хем мунуципалдар аразының эмнелге төптерин, Ишкин база Алдан-Маадыр суураларда ниити практика эмчилерин автомашиналар-биле хандырар.
Эмнелге техникаларын четчелеп база эде чаартырынче 168,6 млн. ажыг рубльди планнаан. Ол акша-хөреңгиге муниципалдыг база республика чергелиг эмнелге албан черлеринге 86 санныг дериг-херекселдерни садар.


Возврат к списку