Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы СФО-да Бүрүн эргелиг төлээ чанында Чөвүлелдиң база МАСС Чөвүлелиниң каттышкан хуралынга киришкен

Тываның Баштыңы СФО-да Бүрүн эргелиг төлээ чанында Чөвүлелдиң база МАСС Чөвүлелиниң каттышкан хуралынга киришкен 17.11.2023

Ноябрьның 16-да Москвага «Россия» бүгү-делегей делгелге-шуулганының шөлүнге, Сибирь федералдыг округтуң хүннеринде, Россия Федерациязының Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзиниң чанында Чөвүлелдиң база РФ-тиң субъектилериниң экономиктиг кады ажылдажылгазының «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциация Чөвүлелиниң каттышкан хуралы болуп эрткен. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг СФО-нуң өске регионнарында коллегалары-биле деңге республиканы таныштырган.

Бүрүн эргелиг төлээ Анатолий Серышев баштаан Чөвүлел кежигүннери база хуралдың киржикчилери чурттуң Президентизиниң даалгаларының күүселдезин хүн айтырыында сайгарып чугаалашкан.

«Россияның Президентизи бодунуң даалгаларында күрүнеге болгаш ниитилелге эргежок чугула айтырыгларны көдүрүп турар. Бирги ээлчегде, кижилерниң чаагай чоруунга хамааржыр адырларже кичээнгей салдынган. Российжи күрүнениң баштыңынга бүзүрел кезээде бедик, ынчангаш ооң салганы сорулгаларының күүселдези онза харыысалганы онаап турар» – деп, хуралды ажыдып тура Анатолий Серышев демдеглээн.

Национал төлевилелдерде айыткан даалгалар – хамаатыларны чедингир оран-сава, коммуналдыг ачы-дузалар, шынарлыг эмчи дузазы, социал чиигелделер, өөредилге-биле хандырары Күрүне баштыңының мурнады боттандырар шиитпири бооп артканы демдеглеттинген.

Хуралдың киржикчилери Сибирь регионнарында өөредилге инфраструктуразын хөгжүдүп сайзырадыр айтырыгларга аңгы доктааган. Бо чылын Тыва Республикада 13 школаны үндезини-биле септеп-селээнин Владислав Ховалыг демдеглээн. Тывада шупту школаларның 23 хуузун, азы 40 оран-саваны эде чаарткан. 11 школада тудуг ажылдары чоруп турар, бо чылдың төнчүзүнде оларның 4-үн ажыглалче киирер.

Дээштиг шиитпирлер хүлээрде улуг кичээнгей негеттинип турар адырларны хурал киржикчилери чугаалашкан. Бүрүн эргелиг төлээ Анатолий Серышев бо чылын күрүне баштыңының хүлээп алыышкынынче кирген дилгелерниң көвей кезии социал адыр, чуртталга-коммунал ажыл-агый база экономика айтырыгларынга хамааржыр болганын дыңнаткан. Бүрүн эргелиг төлээ байдалды ханылатпайн, хамаатыларның айтырыгларынга үезинде харыылаары чугула дээрзин айыткан.


Возврат к списку