Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2022 чылда Тываның араттары садып-саарылганың “чаагай пятницаларын” ажыглап эгелээн

2022 чылда Тываның араттары садып-саарылганың “чаагай пятницаларын” ажыглап эгелээн 08.12.2022

Тываның көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери садып алыкчылар-биле дорт харылзааның чаа шөлүн ажыглап эгелээн: Россияның регионнарында “Россельхозбанк” АН-ның организастааны “Чаагай пятница” төлевилел-биле неделя санында боттарының продукциязын садып турар.
Офлайн каналдарга тус черниң араттарын деткип, оларның продукциязын база регион брендилерин шулуудадып, экологтуг арыг аъш-чемни ажыглаар культураны чонга суртаалдаары - инициативаның сорулгазы.
Тывада Россельхозбанкының офистеринде, организацияларның, яамылар болгаш ведомстволарның шөлчүгештеринде неделя санында-ла “чаагай пятницаларны” апрель 22-ден бээр эрттирип турар. «Чаагай пятницада» садып алыкчылар кандыг-даа немей өртек чокка, бүдүрүкчүлерниң бодундан ёзулуг чаа продукцияны садып алыр аргалыг.
Тывада сүт продукциязының бүдүрүкчүлери «Аржаан» база "Саян-Даа" көдээ бүдүрүлге кооперативтери, ногаажы Геннадий Ким, эът продукциязының бүдүрүкчүлери Якоб Нанеташвили биле Мерген Шогжалдың хуу бүдүрүлгелери - пятница хемчеглериниң доктаамал киржикчилери. Хлеб-булочка кылыгларын «Кызылдың хлебокомбинады» АН, Пиона Калзанның ХБ дузаан чүүлдерни, варенье, пастила, флипстарны, Шеңне Монгуштуң ХБ “Милия” кафе савалаан дүштеки чемнерни база быжырган чүүлдерни садып-саарып турарлар.
Шупту бүдүрүкчүлерниң барааннарын чүгле пятницада эвес, а телефондан “Своё Родное” капсырылга таварыштыр садып ап болур. Чурагайлыг садыг шөлүнде муң-муң российжи аграрийлер боттарның продукциязын сүмелеп турар. Оларның аразында республикадан 56 бүдүрүкчү барын Россельхозбанкының Тывада салбыры дыңнаткан.
“Чаагай пятницалар” үезинде садып алыкчы биле арат ажыл-агый төлээлериниң аразында дорт харылзаа тургустунуп, байырлал шинчилиг апаар. Кандыг-бир чүүлдү садып алыр дизе, ону амзап, шилип ап база болур.
Бөгүнде Россияның регионнарындан 1,5 муң ажыг араттар база 50 муң хире садып алыкчылар “чаагай пятницаларда” садыгланган. Коммуникацияның чурагайлыг болгаш офлайн-каналдарын каттыштырып, массмаркетке араттарның продукциязын садып-саарары база биче агробизнести деткиири – алызы барып үениң негелдези апаар деп, РСХБ санап турар.


Возврат к списку