Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның бюджет акша-хөреңгизи-биле хөй ажы-төлдүг 700 ажыг өг-бүлеге кыжын одаар хөмүр болгаш ыяшты дүжүрер

Тываның бюджет акша-хөреңгизи-биле хөй ажы-төлдүг 700 ажыг өг-бүлеге кыжын одаар хөмүр болгаш ыяшты дүжүрер 20.09.2017
 Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң саналдааны «Социал хөмүр» төлевилелди Тываның Чазаа боттандырып, регион бюджединиң акша-хөреңгизи-биле хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге кыжын одаар чүүлдү курлавырлап берип турар. 
Беш болгаш оон хөй ажы-төлдүг 708 өг-бүле халас хөмүрнү болгаш ыяшты алырын ТР-ниң Одалга болгаш энергетика яамызы дыңнаткан. 2016 чылда, кажан төлевилелди чаа-ла эгелеп турда, 702 өг-бүле ындыг дузаны алганын сагындыраал. 
 Август айдан-на хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерде социал хөмүрнү чедирип, ыяшты белеткеп эгелээн. Сентябрьның 20-ге чедир чиигелделиг өрегелерниң чартыындан хөйү одаар чүүлдү алган. Сентябрь төнчүзүнге чедир, ниитизи-биле 1437,3 тонна хөмүр-дашты өг-бүлелерге дүжүрер ужурлуг.  
 Чедери берге, ыраккы суурларже автомобиль транспорту-биле хөмүрнү чедирери болдунмас болганындан, ол черлерде одаар ыяш белеткелин организастаан. Ындыг черлерде 36 өг-бүле бар, бир өреге 4,8 кубометр ыяшты алыр.  
 Социал албан черлери «Социал хөмүр» төлевилел чок турда, эвээш орулгалыг болгаш хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге деткимче көргүзер дээш, сайгарлыкчылар дузазы-биле «Чылыг кыш» акцияны эрттирип, чыгдынган акша-төгерик-биле хереглелдиг өг-бүлелерни хөмүр база чылыг хептер-биле хандырып турган. 
 «Социал хөмүр» төлевилел көдээде хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерниң кышкы чидиг айтырыын шиитпирлээн деп, социал ажылдакчылар санап турар. Ындыг өг-бүлелерге халас хөмүр биле ыяшты деткимчеге бээри-биле хемчеглер кызыгаарланмас. Оон аңгыда, эгелээшкинниң социал дээштиин регион бюджединиң акша-хөреңгизи-биле 450 кВт чырык энергиязын төлеп бээри улам күштелдирген.
  «Эштер, аазааным ышкаш, хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге «Социал хөмүр» төлевилелди бо чылын база уламчылаар бис. Холунда чаш ажы-төлдүг, ол харыысалгалыг үеде оларын азырап, кижизидеринге деткимчени хереглеп турар бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыска боттуг дуза чугула херегин эрткен чылын көрген бис. Бо чылын 700 ажыг өг-бүле хөмүр биле ыяшты алыр: 672 өг-бүле – хөмүрнү, 36 өг-бүле – одаар ыяшты. Оларның шуптузунга чырык энергиязынга чарыгдалының чамдыызын эгидип бээр. Ол ажылды организастыг чорударын даастым» - деп, августта Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн.

Возврат к списку