Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Көдээ ажыл-агый яамызының удуртулгазынга Мөңгүн-Тайга кожуунда мал кыштаглаашкынын контрольга алырын онааган

Тываның Баштыңы Көдээ ажыл-агый яамызының удуртулгазынга Мөңгүн-Тайга кожуунда мал кыштаглаашкынын контрольга алырын онааган 08.12.2015
 Республиканың кожууннары-биле селектор хурал үезинде Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол билдингир хөй-ниитичи, «Мөген-Бүрен» КУБ-туң директору Өшкү-Саар Аракчаевна Ооржактан амгы үеде байдалын айтырган. 
 «Мөген-Бүрен» КУБ Тываның ыраккы даглыг Мөңгүн-Тайга кожуунунда чыдар. Ажыл-агыйның кол чорудуу – хой, өшкү, сарлык болгаш чылгы малды өстүрер угланыышкынныг дээрзин сагындыраал. 
 Бүдүрүлге янзы-бүрү сүт продуктуларын, эъттен чемнерни, тыва үскен далган болгаш мармеладты безин бүдүрүп турар. Оон аңгыда ажыл-агыйда кеш эттээр, сарлык сүдү болбаазырадыр, сарлык дүгүнден, кидистен кылыглар бүдүрер цехтер база бар. 
 Шолбан Кара-оол: Экии, Өшкү-Саар Аракчаевна, ажыл-херээңер кандыг чоруп тур? Бүдүрүлгеңерде чедиишкиннериңер кандыгыл, планыңар чүл? Чугаалап көрүңерем.
 Өшкү-Саар Ооржак: Экии, Шолбан Валерьевич! Ажыл-агыйда байдалды чугаалаар болза, сарлыктар оолдаашкынынга белеткел эгелээн. Сүттү доңургаш, садып-саарып тур бис. Кызылга эът садып чордувус, ажылдап алган акшавыс шаа-ла ол. Эът-биле хөмүр биле ыяш орнажырын чугаалаштывыс. Мынчаар чурттап тур бис. Кыштаглаашкын элээн нарын эртип тур. Хем бажында чеди малчын кодан мал чеминиң чедишпезинден, 2010 чылдың үүлезин катаптаар деп барды. Ам бо средада ынаар сиген чоктадырывыс ол. Мал чеминиң курлавырын шыгжаар черивис чогу – берге айтырыывыс ол. Чагырга черинге ол айтырыгны шиитпирлээр дээш келгеш, бо хуралда таваржы бердим. Берге байдалды ажып эртер дээш, бар-ла аргаларны ажыглаарын кызыдып тур бис. Бистиң кожууннуң девискээринде 56 малчын кодан бар. Чедери эң-не берге черлерде малчын турлагларга мал чеми чедирер дээрге солярка, бензин чедишпес. Байдал ындыг-ла-дыр, Шолбан Валерьевич. 
 Тываның Баштыңы медээни дүрген бергени дээш, көдээ ажыл-агыйының хоочунунга өөрүп четтиргеш, йогурттар бүдүрүлгези кайы хире чоруп турарын, хаптаар сава садып алган бе дээрзин айтырарга, ол талазы-биле айтырыг-даа чок, шупту анаа деп, Өшкү-Саар Ооржак харыылаан. 
 Шолбан Кара-оол ол чугаа соонда, көдээ ажыл-агый сайыды Юрий Тыт-оолга, ыраккы Мөңгүн-Тайга кожуунда мал кыштыглаашкынын контрольдан салбазын база ажыл-чорудулгазын кезээде хөгжүдүп чоруур «Мөген-Бүрен» бүдүрүлгезинге доктаамал деткимчени көргүзүп турарын дилээн. 
 «Ыраккы Мөңгүн-Тайгага ажыл-агыйны чорударындан аңгыда, белен продукцияны бүдүреринге – Хей-аът херек! Тура-соруктуг болур! Оон тура, бодунуң продукциязын эккеп, эң-не эки кылдыр хаптап савалаан, экологтуг арыг продукциязы-биле хөйнүң үнелелин чаалап алган – ындыг удуртукчуларны бирги ээлчегде деткиир херек. Хемчеглерден ап көрүңер. Ажылдап билир, мурнакчы кижилерге деткимчеден бериңер» - деп, Тываның Баштыңы чугаалаан.

Возврат к списку