Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг Чаа чыл-биле Тываның чурттакчыларынга байыр чедирген

Владислав Ховалыг Чаа чыл-биле Тываның чурттакчыларынга байыр чедирген 31.12.2023

Тываның Баштыңы «Азия төвү» архитектурлуг комплекстиң чанындан чаңгыс чер чурттуглары-биле кады республиканың чонунга байырын чедирген. Республиканың бирги удуртукчузу-биле тыва Соок-Ирей – ТР-ниң улустуң артизи Станислав Ириль, тускай шериг операциязының киржикчилери болур шериг албанныглар, аныяктар шимчээшкиннериниң активчилери, аныяк күүседикчилер байыр чедириишкининге турган. 

Владислав Ховалыг республиканың чурттакчыларынга байыр чедирип тура, Чаа чыл – эң-не чырык болгаш буянныг, уруглар болгаш улуг кижилерниң четтикпейн манаар байырлалы-дыр деп демдеглээн.

- Чаа чылды уткуп тургаш, бистиң тиилелгелеривисти, чаңгыс эвивисти, бисти күчү-шыдалдыг болдуруп чоруур бергелер болгаш шылгалдалар үезинде бот-боттарывысты деткижип чоруурувусту кадагалап арттырарын кызыдар бис.

2024 чыл - республикада юбилейлиг чыл. Тыва Арат Республика РСФСР-ниң автономнуг облазы кылдыр ССРЭ-ниң составынче киргенден бээр Тыва 80 чылын демдеглээр.Эрткен чыл Россияга улуг-улуг болууш­куннар, харыысалгалыг шиитпирлер-биле байлак болган, бистиң национал баштыңчывыс тодаргай сорулгаларны болгаш соругдаашкыннарны мурну­вуска салган. Үнүп олурар чылда бистиң чедиишкиннеривис моон-даа соңгаар өктерээр дээрзинге бүзүрээр мен – деп, Тываның Баштыңы чугаалаан.

- Үнүп орар 2024 чылда чуртувустуң сайзыралы улам хөгжүп, кижи бүрүзүнге аас-кежиктиг, өөрүшкү-маңнайлыг, амыр-тайбың болгаш чедиишкиннерлиг болурун күзедим! Чаа чыл-биле эргим чаңгыс чер-чурттугларым!

Аржаан Ооржактың сөзүнге Оксаны Тюлюштың аялгазын чогаатканы «Чаа чыл-биле!» ырызы-биле Тываның Баштыңының байыр чедириишкинин каастаан.

 Возврат к списку