Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы «60 минута» программада: Путин ышкаш, кижи бүрүзү бедиктерни эртип шыдавас

Тываның Баштыңы «60 минута» программада: Путин ышкаш, кижи бүрүзү бедиктерни эртип шыдавас 29.08.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Россия1» телеканалда «60 минута» чурттуң кол политиктиг ток-шоузунга киришкен. Телебашкарыкчылар Ольга Скабеева биле Евгений Попов регионнуң баштыңындан Россияның Президентизи Владимир Путинниң Тывага канчаар дыштанганын айтырганнар.  
Ольга Скабеева: База катап Тываже эглип кээлиңер, экстремалдыг эвес аян-чорук деп биске чугаалаан, а бис дыка ырак боорда бедик черлерде чоруп турарын көрдүвүс, ооң нюанстарын айтырып көрээлиңер. Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оол бистиң-биле дорт харылзаада. Программаны кым тургусканыл, чугаалап көрүңерем? Ооң мурнунда шортанны туткан, эрткен чылын база балыктап чораанын көрдүвүс, бо удаада Путин кылаштап чорааш, кадр артында кире бергеш, ында чүнү канчап турганын көргүспеди, сонуургадып көрүңерем.  
Шолбан Кара-оол: Сайгарып турар темаларыңар аразында, мээң төрээн республикамга хамааржыр айтырыгны чугаалажып турарыңар, дыка өөрүнчүг-дүр. Путин, Бортников, Шойгу Тывага чораанын шынзыдып тур мен. Бир дугаар бадыткалым ол. Ийиде, адаанда көстүп чыдар хемниң деңнелинден 2 муң хире бедик черлерге Президент-биле кады турганывыс шын. Экстремалдыг, экстремалдыг эвес деп чугаалап турганын, билбес мен. Путин боду ол. Президент эки спортчу белеткелдиг болгаш, хүнде-ле 8 км хире орукту эрткенивисти, GPS-биле көрдүвүс. Кижи-ле болган ол хире бедик черлерге херек кырында чоруп шыдавас. Видеода болгаш фоточуруктарда ийлер кайы хире бергезин көрүп болур, кадыкшыл хамаанчок, айыыл чок чорукка безин нарын. Мен арай дүвүреп чордум. Чурттуң Президентизи дыштаныр чери кылдыр Тываны шилип ап турары дыка өөрүнчүг, чүге дизе Тываның чону ону кезээде деткип чоруур. 
  Ольга Скабеева: Бо чылын балык тутту бе? 
Евгений Попов: Орукка кандыг аңнар таварышты?  
Шолбан Кара-оол: Телер, сыыннарны көрдүвүс. Ол шын. Көрүп тур силер бе, чежези маңнап турар-дыр. Аң атпаанывыс шын. 
Евгений Попов: Шолбан Валерьевич, изиргендирер чүнү алдынар? 
 - Чүү, чүү? 
 - Изиргенир чүве алдыңар бе? Соок ышкажыл, кадар беш деп турар… 
- Силерге чугаалайн, чүү-даа чок. Эрлерниң дыштанылгазы-дыр, херек кырында езулуг эр кижилерниң, Президент, камгалал сайыды база ФСБ директору, оларның чугаазы дыка солун болду. 
Евгений Попов: Чаа, харыы хүлээп алдынган (ред. башкарыкчы хүлүмзүрүптерге, залда кижилер адыш часкаан)
 Ольга Скабеева: Ханы чиге харыыңар дээш, Силерге улуу-биле четтирдивис, дыка солун-дур.

Возврат к списку