Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва чаагайжыдылга объектилерин бадылаар талазы-биле эң идепкейжи регионннар санынче кирген

Тыва чаагайжыдылга объектилерин бадылаар талазы-биле эң идепкейжи регионннар санынче кирген 07.06.2022 Вице-премьер Марат Хуснуллин Россия Федерациязының чазааның оперативтиг хуралында, «Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри» федералдыг төлевилел-биле чаагайжыдар объектилерниң бүгү-российжи бадылаашкынында чурттакчы чондан эң хөй хуу үннү алган идепкейжи регионнарның аразынче Тыва Республика база киргенин адаан. Республиканың 51025 чурттакчызы бадылаашкынга киржип, чогуур сандан 42 хуу хөй болган. Ам чылдың эртер мындыг бадылаашкын ийи дугаар эрткени ол.

Чурттакчы чоннуң эрткен чылда шилилдезиниң түңнелдери-биле бо чылын Тываның 19 муниципалдыг тургузугларында 26 хөй-ниити черлерин чаагайжыдып, ногаажыдып кылыр.
«Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри» федералдыг төлевилел-биле Тывада дараазында девискээрлерни болгаш объектилерни чаагайжыдар:

Кызыл хоорайда «Московский» сесерлии, «Южный парк», Дөгээ дааның эдээнде девискээр;
Ак-Довурак хоорайның 1 дугаар школазының чанында шөл, Центральная кудумчузу;
Бай-Тайга кожууннуң Шуй суурда дыштанылга парыгы;
Барыын-Хемчик кожууннуң Эрги-Барлыкта клуб артында дыштаныр чер;
Чөөн-Хемчик кожууннуң Чыраа-Бажында дыштанылга булуңу;
Каа-Хем кожууннуң Ильинкада Аныяктар сесерлии;
Кызыл кожууннуң Баян-Кол биле Сукпак суурларга универсалдыг спорт шөлдери;
Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксы суурга универсалдыг спорт шөлү;
Өвүр кожууннуң Хандагайты суурда Аныяктар шөлүнге Мани хүртү;
Бии-Хем кожууннуң Туран хоорайда Есенин кудумчузунга хөй-ниити девискээри, Марк Оюн аттыг культура бажыңының чанында Билдинмес солдаттың шөлү база ол чоок кавы девискээр;
Сүт-Хөл кожууннуң Алдан-Маадыр суурда Дажы-Намчал кудумчу, 24-те Хамаарышпас чоруктуң шөлү;
Таңды кожууннуң Балгазын суурнуң Советская кудумчуда хөй-ниити шөлү;
Тес-Хем кожууннуң Белдир-Арыг суурга Оюн Калзанмай аттыг хөй-ниити шөлү;
Тере-Хөл кожууннуң Кунгуртуг суурда Заречная кудумчуга уругларның универсалдыг спортчу-ойнаар шөлчүгежи;
Тожу кожууннуң Адыр-Кежиг суурга уруглар ойнаар шөлчүгеш, Ий суурга сесерлик;
Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыг хоорайга парк; Арыг-Үзүү суурнуң Кочетов кудумчузунга сквер;
Чаа-Хөл кожууннуң Чаа-Хөл суурда Новая кудумчуга уругларның универсалдыг спортчу-оюннар шөлчүгежи;
Чеди-Хөл кожууннуң Ак-Тал суурга Октябрьская кудумчуга тыва эки турачы чаңгыс чер-чурттугларга тураскаал;
Эрзин кожууннуң Эрзин суурда Дружба кудумчузунга уруглар ойнаар спортчу шөлчүгеш;
Бии-Хем кожууннуң Туран хоорайга көжүп келген баштайгы орус чурттакчылар парыгы - эң улуг болгаш аар өртектиг объект болур. Бо төлевилел биче хоорайларда база төөгүлүг черлерде таарымчалыг хоорай хүрээлелин тургузарынга тергиидээн төлевилелдерниң бүгү-российжи конкурузунга тиилээн. Хөй-ниити шөлүн тударынга тускайлаан федералдыг субсидияларның ниити хемчээли 51,5 млн рубль.

Республикада чаагайжыдар шупту объектилерге 88,4 млн рубль көрдүнген, ооң 86,8 млн. рублин федералдыг бюджеттен, 0,867 млн. рублин регион бюджединден үндүрер. А тус чер бот-башкарылга органнарының бюджединден 0,875 млн. рубльди киириштирер.

Возврат к списку