Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңынының даалгазы-биле Сааяларның өг-бүлезинге чаа квартираның дүлгүүрлерин берген

Тываның Баштыңынының даалгазы-биле Сааяларның өг-бүлезинге чаа квартираның дүлгүүрлерин берген 11.04.2023

Нина Ендан-Сюрюновна Саая база ооң уйнуу Айзаның амыдыралында өөрүшкүлүг болуушкун болган - элээн каш чылдар иштинде түр чуртталга шөлдүг турган кырган-авашкыларның Кызылга чурттаар чериниң айтырыы шиитпирлеттинген. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазының соонда, өскүс дээш оочурда турар Айзага бажың бээрин дүргедеткен.
Айза – Ыраккы чөөн чүк университединиң чурттар аразының харылзаа факультединиң бирги курузунда өөренип турар. Үрде манааны бо болуушкун дээш, ол албан-биле Владивостоктан ужуп келген. Вице-премьер Орлан Сарыглардан чаа оран-саваның дүлгүүрүн алгаш, карааның чажын чодуп турган Нина Ендан-Сюрюновнаны кужактап каан. Кырган-ава бо чылдар дургузунда уйнуу-биле ийилдирзин деткип чораан кижилерге четтиргенин илередип шаг болган. Чырык, чылыг, чаа квартирага кайызы-даа дыка таарзынган.
Вице-премьер Орлан Сарыглар Тываның Баштыңының адындан Айзага боду бажыңныг болганы дээш, байырны чедирген:
"Айза өөреждилгезин доозуптарга база катап ужуражы бээр бис. Тускай эртемниг аныяк специалистер биске херек. Тываже чанып келирин манап, херек апарза, ажылга тургустунарынга дузалажыр бис".
Айза бажыңының дүлгүүрлерин алгаш, өөренип турар черинче аъттаныпкан. Нина Ендан-Сюрюновна амдыызында чааскаан аңаа чурттап артып каар. Айза үе-шаанда коммунал ачы-дузаларны төлеп турарын кырган-авазынга чагаан. Өөредилгезин доозупкаш, Кызылга чанып келгеш, өг-бүлезиниң уязын шимеп эгелээр бодалдыг. Квартиразынга бир дугаарында чүнү салыксап турарын айтырарга, бодангаш, номнарлыг полка деп, харыылаан. Владивосток хоорайга, өөренип турар черинге дыка таарзынган – тергиин демдектерлиг студент япон дылды шиңгээдип, англи дылын сайзыраңгайжыдып турар, Японияга чедер күзелдиг. Айзаның амыдыралчы планнары хөй, ам төрээн черинде идегелдиг тылы бар.


Возврат к списку