Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Россия Федерациязының чепсектиг күштериниң тургустунган хүнүн таварыштыр байырны чедирген.

Тываның Баштыңы Россия Федерациязының чепсектиг күштериниң тургустунган хүнүн таварыштыр байырны чедирген. 07.05.2022 Россияның амгы чепсектиг күштери мугур 30 чыл бурунгаар 1992 чылдың май 7-де тургустунган. Бистиң шериглеривис совет шериг үезинде-ле тыптып келген чаагай чаңчылдарның уламчылакчылары болуп, үргүлчү-ле боттарының дайынчы күжүн улгаттырып турганнар.

Эң-не берге үелерде өг-бүле бүрүзүнде төрээн чуртун камгалап турганнар хөй. Тыва черивис амгы үеде Украинада шериг хүлээлгезин күүседип, бодун хайыралавайн , дидими-биле төрээн чуртун камгалап турар оолдары дээш чоргаарланып болур.

Эргим эштер! Ада-чуртунарга эрес-дидимиңер-биле бараан болуп чорууруңар дээш, чүрээмниң ханызындан өөрүп четтириишкинимни хүлээп ап көрүңер. Россияның чепсектиг күштериниң тургустунган хүнүнде сеткилимниң ханызындан силерге болгаш чоок кижилериңерге бүгү-ле экини, аас-кежикти, эп-сеткилди болгаш чаагай чорукту күзедим. Шериг албанының хоочуннарынга быжыг кадыкшылды, узун назынны, солдаттарга болгаш офицерлерге бедик чедиишкиннерни йөрээдим.

Возврат к списку