Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада муниципалдар аразының маршруттар четкизи калбарган

Тывада муниципалдар аразының маршруттар четкизи калбарган 10.10.2018
Тывада муниципалдар аразында рейстерниң пассажирлер сөөртүлгези ортумаа-биле 65 хуу, азы 9981 кижи болган. Тываның Орук-транспорт комплекизиниң яамызы бо чылдың октябрь 1-нии-биле ындыг медээни берген. 
Ведомство бо чылдың июнь айда эгелээн пассажирлер аргыштырылгазынга анализти кылган. "Кызыл – Сарыг-Сеп – Кызыл" маршрудунга эң-не хөй пассажирлер аргышкан - 4838 кижи, ооң соонда "Кызыл – Ак-Довурак – Кызыл" маршрут - 3940 пассажир.  
Октябрь 1-ге чедир муниципалдар аразында доктаамал аргыштырылгадан 2,4 млн. рубль орулганы алган. 6 санныг автобустуң лизинг чээлизин төлээринге бир айда 282 муң рубльди шилчидип турар болза, күш-ажыл база кывар-чаар материалдар төлевиринче ниитизи-биле 1,6 млн. рубль үнген.
Тываның орук-транспорт комплекизиниң сайыдының оралакчызы Андрей Конганың чугаазы-биле алырга, Туран, Шагаан-Арыг, Бай-Хаак, Хову-Аксы, Хандагайтыже муниципалдар аразының маршруттарын хевирлеп, ону ажылдадыр керээлерни чарар талазы-биле организастыг-документация ажылдары чоруп турар. "Кызылхоортранс" МУБ пассажирлер сөөртүлгезин чорудар эргени ойнап алган.  
ТР-ниң Орук-транспорт яамызы муниципалдыг тургузуглар рейс автобустарын ажыглап база ону долдурар талазы-биле боттары тайылбыр ажылын күштелдирзе эки деп айыткан. "Кызыл – Эрзин – Кызыл" аразында маршрут шоолуг ажыглал чок болганындан, үнүүшкүннү ара соксатканын "Кызылхоортранс" МУБ тайылбырлаан. Элээн каш айлар иштинде, ол маршрутту чүгле 918 кижи ажыглаан. "Кызыл - Чадан - Кызыл" аңгы рейске чүгле 285 кижи аргышкан, Чадаана таварты Ак-Довуракче автобус чоруп турарын өөренип көргеш, ол маршрутту соксаткан. 
"Кызылхоортранс" МУБ 2018 чылдың июнь 13-тен эгелеп, "Кызыл – Ак-Довурак – Кызыл", "Кызыл – Сарыг-Сеп – Кызыл", "Кызыл – Эрзин – Кызыл" угланыышкынныг рейстерде доктаамал халдып турар. Пассажирлер аргыштырыкчыларның ортузунга чарлаттынган ажык конкурстуң түңнелинде, бо бүдүрүлге муниципалдар аразында автобус маршруттарынга чон сөөртүр эргени алган. 
Тываның орук-транспорт комплекизиниң яамызы Тыва Республика Баштыңының даалгазын күүседири-биле, 2018 чылдың майда конкурсту эрттиргенин сагындыраал.

Возврат к списку