Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның дөрт муниципалитеттеринде чылыг энергиязы дээш тарифти эвээжеткен

Тываның дөрт муниципалитеттеринде чылыг энергиязы дээш тарифти эвээжеткен 04.08.2021 Тыва Республиканың «ТЭК4 башкарыкчы компания» күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезинче чылыг хандырылгазының объектилерин үр ажыглалда дамчыдар дугайында чөпшээрежилгелиг дугуржулга езугаар, чылыг энергиязын бүдүргенинге чарыгдалдарны кызырган.
2021 чылдың август 1-ден, Ак-Довурак, Шагаан-Арыг хоорайларның, Хову-Аксы база Чаа-Хөл суурлар чурттакчыларынга шакта чаңгыс гигакалорий дээш ооң мурнундагы тарифти 8 хууга, азы 163,74 рубльга эвээжедип, немелде өртекке үндүрүг-биле кады 1882,92 рубль хемчээлдиг тарифти доктааткан.
Чижээ, үш кижи чурттап турар, 64 дөрбелчин метр шөлдүг, үш өрээл квартираның чылыы база изиг суу дээш, ак-довуракчылар 3899,47 рубльди, ооң мурнундаазындан 332,92 рубль эвээшке төлээр.
«ТЭК4 башкарыкчы компания» ТР-ниң күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгези амгы үеде дараазында чуртталга фондузун хандырып турар:
- Ак-Довуракта – шупту 5 984 чурттакчылыг, 46 хөй квартиралыг бажыңнар, 143 хуу бажыңнарны;
- Шагаан-Арыгда – шупту 4 189 чурттакчылыг, 62 хөй квартиралыг бажыңнар, 216 хуу бажыңнарны;
- Чаа-Хөл суурда – 116 чурттакчылыг, 33 хуу бажыңнарны;
- Хову-Аксы суурда — 2 314 чурттакчылыг, 62 хөй квартиралыг бажыңнар, 90 хуу бажыңнарны.

Возврат к списку