Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кадык камгалал сайыды Орлан Донгак Мөңгүн-Тайга кожуунга ажыл-агый аайы-биле чораан

Кадык камгалал сайыды Орлан Донгак Мөңгүн-Тайга кожуунга ажыл-агый аайы-биле чораан 03.12.2015
 Сайыт кожуннуң төп эмнелгезинге чедип, ооң ажыл-чорудулгазы багай эвес дээрзин демдеглээн.
  Ыраккы кожуунда ырактан харылзаа тудуп ЭКГ консультациязы бээр аппаратты ажылдадып көргеш, чүрек-дамыр аарыг кижилерге мергежилдиг эмчи дузазын чедирип турарынга таарзынган. Эмнелгениң кыжын одаар хөмүрүнүң курлавыры четчир. 
  2016 чылдың эгезинде шалың төлевириниң чаа системазынче шилчиири-биле холбашкан санаашкыннарны эки хынааш, күш-ажыл төлевириниң деңнелин кызырып болбас дээрзин, сайыт улуг эмчи Марта Салчакка сагындырган. Кожуунга электроэнергия үрелиишкининден чырык өже берген таварылгада, энергия хандырылгазының курлавыр дөзүнче эмнелгени кожар механизмни тургузарын улуг эмчиге онааган. 
 Кадык камгалал сайыды Орлан Донгак чазак кежигүнү болгаш, кожууннуң чурттакчылары-биле ужуражып, оларның санал-оналын, сүмелерин дыңнаан. Кожуун чагыргазының даргазы-биле аңгы база ужурашкан.

Возврат к списку