Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Каа-Хем кожуунда үрелген көвүрүгнү ояр орукту тудуп эгелээн

Каа-Хем кожуунда үрелген көвүрүгнү ояр орукту тудуп эгелээн 31.08.2023

Каа-Хем кожуунда Бүрен хемни кежир көвүрүг үрелген соонда, автомобиль аргыжылгазын катап тургузары-биле ояр орукту кылып эгелээн. Орук албанының ажылчыннары улуг чүък машиназын үндүр тырттып, ояр орукту кылырынга белеткел ажылдарын эгелей бергенин, республиканың Орук-транспорт яамызы дыңнаткан. Чуурулган көвүрүг чанында “эртери хоруглуг” деп орук демдээн тургускан.
Каа-Хем кожууннуң дежурный-диспетчер албынының дыңнатканы болза, август 29-туң ийиги чартыында, «Шакман» маркалыг улуг чүък машиназы ыяш көвүрүгнү эртип бар чорааш, чүъгүнүң аарындан буступ дүшкен. Ыяш көвүрүглеп 10 тоннадан аар чүъктүг транспорт аймаа эртип болбас дээн орук демдээн көре турбуже, чолаачы ону тоомчага албайн, чурумну үрээн.
Республиканың Орук-транспорт яамызы орук демдектеринче кичээнгейлиг болуп, орук шимчээшкиннерин шыңгыы сагыырынче чолаачыларны кыйгырган. Кожууннуң чурттакчылары болгаш аалчылары айыыл чок чорукту сагыыры-биле, Сарыг-Сеп - Балгазын оруктап халытпайн, а Кызыл - Сарыг-Сеп, Кызыл - Эрзин – Моол-биле күрүне кызыгаары автомобиль оруу-биле чоруурун сагындырган.
“Тыва Республиканың автомобиль оруктарның эргелели” ККА-ның 89293580911 дугаарлыг диспетчер телефонунче долгааш, ол угже чорууру-биле холбашкан бүгү-ле айтырыгларны салып болур. Телефон хондур, хүндезин ажылдаар.


Возврат к списку