Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның алдарлыг артизи, Тываның Улустуң артизи Анна Оюновна Шириин-оол чок болган

Россияның алдарлыг артизи, Тываның Улустуң артизи Анна Оюновна Шириин-оол чок болган 06.01.2024

Тываның Баштыңы база республика чазааның кежигүннери Россия Федерациязының алдарлыг артизи, Тыва Республиканың Улустуң артизи В.Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрының артизи Анна Оюновна Ширин-оол 78 харлап чорааш, чырык өртемчейден чарлып чорутканы-биле чок улузунга ханы кажыыдалын илереткен.

Анна Оюновна амыдыралының чартык чүс чылдан хөй үезин Виктор Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрның сценазынга чогаадыкчы ажылга тураскааткан. Өөнүң ээзи РФ-тиң алдарлыг артизи, ТР-ниң Улустуң артизи Хертек Өлбезекович Ширин-оол, (бистиң чангыс чер-чурттуувус)-биле, кады эгин кожа чурттап чорааш, ажылынга бердинип, чонунуң онзагай, ынак артистери болуп чорааннар. Анна Оюновна өөнүң ээзиниң дугайында сактыышкыннар дептери болур шүлүктер номун үндүрген.

1968 чылда Ленинградтың күрүнениң театр, хөгжүм болгаш кинематография институдун дооскан. Бежен ажыг чылдар иштинде тыва театрга шынчызы-биле бараан болуп чүс ажыг уттундурбас оур-хевирлерни ойнаан. Ооң ойнаан рольдарны хөй талалыг: комедиядан эгелээш трагедияга чедир. Ол Шекспирниң, Островскийниң, Чеховтуң шиилериниң маадырларын төлептии-биле сцена кырынга көргүскен. «Кара биле Седип», «Кым сен, Сүбедей?», «Күльтегин» дээн ышкаш тыва шиилерни ойнап чораан. Тыва театрның башкарыкчы мастери, Россияның театр ажылдакчыларының эвилелиниң Тываның регионалдыг салбырның кежигүнү классиктиг болгаш национал репертуарларны боттандырып чораан. Анна Оюновна сөөлгү хүннеринге чедир ажылдап, келир үеже чогаадыкчы планнарны тургузуп, театрның аныяк артистерин иези дег карактап, харагалзап, аныяк салгалга үлгер-чижекти көргүзүп чораан.

Анна Оюновнаны билир болгаш кады ажылдап чораан кижилерниң чүректеринге ооң дугайында чырыткылыг тураскаал кезээ мөңгеде артар.


Возврат к списку