Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаанга часкы тарылга ажылдарын сайгарып чугаалашкан

Тываның Чазаанга часкы тарылга ажылдарын сайгарып чугаалашкан 16.04.2019
Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол ийи кол айтырыгже онза кичээнгейни углаарын чер ажылдыгларга айыткан.  
Бирээде, тарылгага суггат чок шөлдерни ажыглаарындан ойталаар. Суггат чок тарылгадан бедик дүжүт манаан ажыы чок деп, республика баштыңы сагындырган. Эрткен чылдың түңнелдери ону бадыткаан, суггат четчир болгаш, тарааның эң хөй дүжүдүн ажаап алган.
«Тарылга ажылының шупту киржикчилери чаъс-чайыкка ынанып олурбайн, суггат арыктарын арыглап аштап алзын” – деп, Шолбан Кара-оол сүмелээн.  
Оон аңгыда специалистер кандыг үрезинни шилип, садып алырынга тайылбырны бээрин негээн. «Көдээ ажыл-агый яамызы ам база 52 млн ажыг рубльге үрезинни Хакасия биле Красноярск крайдан садып алыр деп турары мени арай дүвүредип тур. Бистиң боттуң үрезиннери эки түңнелдери берги дег. Ындыг болзажок, өскээрден садып эккелген үрезин чүзү-биле экизин специалистер бадыткаар боор” – деп республика баштыңы айыткан. 
Республика бюджединден аңгылаан акша-хөреңгини тыва араттар боттуг ажыглаан болза эки ийик деп, чазак даргазы бодалын илереткен. Ол чүгле үрезин аймаан эвес, минералдыг чемишчидилге садып алырынга база хамааржыр. Шолбан Кара-оол бюджет акша-хөреңгизин камнап алыры-биле садып алыышкынны төпчүткеш, херектиг чүүлдерни бүдүрүлгениң бодундан садып алырын республиканың көдээ ажыл-агый яамызынга сүмелээн.

Возврат к списку