Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Росавтоорук-биле орук хөгжүлдезиниң беш чыл планының дугайында саавырда атты салган

Тываның Баштыңы Росавтоорук-биле орук хөгжүлдезиниң беш чыл планының дугайында саавырда атты салган 17.11.2022

Тываның Чазаа Россияның федералдын орук агентилели-биле ТР-ниң девискээринде регионнуң, азы муниципалдар аразының болгаш тус черниң автомобиль оруктарын хөгжүдер дугайында меморандумунда атты салган. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг биле Росавтоорук федералдыг орук агентиелиниң удуртукчу Роман Новиков документиге атты салганнар.
«Тыва Республиканың Чазаа биле Федералдыг орук агентилели бо меморандумга атты салгаш, орук ажыл-чорудулгазының адырында, ол ышкаш Тыва Республиканың орук четкизин хөгжүдер беш чылдың планында хемчеглерни боттандырарынга кады ажылдажылгазын быжыглап турар» - деп, Владислав Ховалыг чугаалаан.
Республиканың чугула четкизи болур кызыгаарлар аразының оруун алызы барып хөгжүдүп, Азия-Оожум океан регион чурттар уунче транспорт аргыжылгазын калбартыры - документиниң кол өзээ ол деп, Тываның Баштыңы демдеглээн
Орук ажылын чорудар программманы боттандырар беш чыл планы езугаар, 2027 чылга чедир республиканың хоорай оруктарының 85 хуузун база регион оруктарының 62,3 хуузун нормага дүүштүр кылыр. Тываның Баштыңы республика салдынган сорулганы күүседиптеринге бүзүрелдиг, чүге дизе ажылдар чогуур темп-биле чоруп, амгы планын бо чылын каш катап ажыр күүседипкен . «Элээн мурнап турар бис – деп,республика баштыңы бодунуң блогунда бижээн. – Чыл дургузунда аңгы-аңгы участоктарда 30 км оруктуң шынарын экижиттивис».
Беш чылдың планында Кызыл кожууннуң Баян-Кол сууру-биле транспорт аргыжылгазын хандырар Улуг-Хемни кежир көвүрүг тудуу база үш автомобиль оруктары бар. Оон аңгыда Бояровка - Тоора-Хем автомобиль оруунда элээн каш участоктарны, Бүрен-Аксы – Элегес-Аксы – Кунгуртуг аразында чүге кышкы үеде ажыглаар 253 км авторукту бүдүн чылда ажыглаар кылдыр кылыры, Тываны Алтай база Новосибирск облазы-биле тудуштурган «Енисей» Р-257 биле «Чуй оруу» Р-256 федералдыг орукта орукту 300 хире км-ге кызырган Кызыл-Хая (Тыва Республика) – Кош-Агач (Алтай Республика) аразында 130 км участокту тудары көрдүнген. Оон аңгыда Ак-Довурак – Абаза авторукта аварийлиг байдалда келген 19 көвүрүг кежиглерни экижидир кылыры беш чылдың планында кирген.


Возврат к списку