Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы РФ-тиң Спорт яамызының ГТО-нуң элчини болур саналын хүлээп алган

Тываның Баштыңы РФ-тиң Спорт яамызының ГТО-нуң элчини болур саналын хүлээп алган 09.12.2015
 Тывага ГТО-нуң элчини болурунга чазак даргазы Шолбан Кара-оол чөпшээрешкен. РФ-тиң Спорт яамызының хөй-ниитичи албан-дужаалга кандидаттарның даңзызынга сайыт атты салган. Регионнардан ГТО-нуң элчиннеринге томуйлаткан кижилер, Москва хоорайга декабрь 14-те, эрге-хүлээлгезин тыпсырының байырлыг езулалынга келирлер. 
 Виталий Мутконуң чугаазы-биле алырга, ГТО-нуң элчиннери РФ-тиң Чазааның хүлээп алганы планы езугаар «Күш-ажылга болгаш камгалалга белен» күш-культура-спорт комплекизин чада аайы-биле кииреринге үлүүн киириштирер. «Спортче чурттакчы чонну хаара тударынга ГТО кол арга-хевир болур болгаш, амыдыралдың кадык овур-хевирин суртаалдаарынга комплекстиң элчиннери дузаны кадар деп санап турар бис» - деп сайыт дыңнаткан.
  Тываның Баштыңы спортта чаа кижи эвес дээрзин сагындыраал. Ол ушунуң бир хевири - саньдага ССРЭ-ниң спорт мастери, каратэге кара курлуг болгаш бирги данныг. Оон өскеде, Россияның регионнарындан ГТО-нуң элчини эрге-байдалды Курган областың губернатору, кара адар талазы-биле РФ-тиң спорт мастери Алексей Кокорин алган. Өске регионнардан ГТО-нуң элчиннеринге алдарлыг спортчулар, билдингир хөй-ниити ажылдакчылары, депутаттар, артистер болгаш өске-даа кижилер шилиттинген. Чижээлээрге, Тамбов облазындан элчин кылдыр театр болгаш кинонуң билдингир артизи, бо чылын 100 харлаан Владимир Зельдинни томуйлаан.
 - Спорттуң элчини хүндүлүг хүлээлгени бодумга сеткил ханыышкын-биле хүлээп алдым, чүге дизе ол миссия бодумнуң республикамны, ооң шупту чурттакчыларын, бичиизинден улуунга чедир, кадык, сергек, багай чаңчылдардан хамаарылга чок кылдыр көрүксээн мээң изиг күзелим-биле чүүлдеш. Кадык мага-бот – ол чүгле кадык сагыш-сеткил эвес-тир. Ол дээрге эки ажылдыг, чедиишкинниг депшилгелиг, өг-бүлеге чедимчелиг болурунуң болгаш амыдыралдың бедик шынары-дыр – деп, бодунуң томуйлаашкынын Шолбан Кара-оол тайылбырлаан.

Возврат к списку