Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол инфраструктура хөгжүлдезиниң айтырыгларын сайгарып чугаалажыры-биле КУР-да чеде берген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол инфраструктура хөгжүлдезиниң айтырыгларын сайгарып чугаалажыры-биле КУР-да чеде берген 18.09.2017
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кыдат Улус Республикада ажыл-албан аайы-биле сентябрь 18-те чеде берген. Пекинге КУР-нуң Даштыкы херектер аямызы база Хөгжүлде болгаш реформа талазы-биле күрүне комитединге ужуражылгаларга киржир. Оон аңгыда Тываның Баштыңы Россияның элчин черинге ужуражылганы база ажыл-ишчи партнерлар-биле чугааны кылыр.  
 Тыва Республика Россия Федерациязының кызыгаар региону болганда, Азия-Оожум океан регионунуң чурттары-биле кады ажылдажылганы хөгжүдери онза кичээнгейде. 
 2016 чылдың июнь 23-те, Ташкент хоорайга, күрүнелер баштыңнарының ат салганы «Россия – Моол – Кыдат» экономиктиг коридорну тургузар программада Россия Федерациязында Тыва Республиканың киржилгези-биле 2 төлевилелди боттандырары көрдүнген. Ол дээрге Курагино – Кызыл –Цаган-Толгой–Арц-суурь – Овот – Эрдэнэт – Салхит– Замын-Удэ – Эрлянь – Уданчаб – Чжанцзякоу – Пекин – Тяньцзинь Соңгу чүк демир-орук коридору биле Курагино – Кызыл – Цаган-Толгой – Арц-суурь – Кобдо – Такешкен – район Хами – Чанцзи-Хуэйский автономный округ – Урумчи Барыын чүк демир-орук коридору-дур.  
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол эң-не перспективтиг төлевилел кылдыр, боттандырарынга белен болгаш ажыктыг Соңгу чүк демир-орук коридорун айтып турар. Тыва Республиканың Баштыңы КУР-нуң Хөгжүлде болгаш реформа талазы-биле күрүне комитединге ооң дугайында чугаалап, сайгарылганы кылыр. 
 «Бистиң Тывавыска стратегтиг ужур-дузалыг орук судалын тургузары, делегей авиааргыжылгазын ажыдары – бодап турар айтырыгларым бо, делегей инвесторларын хаара туткан эң бедик деңнелде чугаалажыышкыннарга идепкейлиг болуп, инициативчи турушту ээлээр херек. Кыдат Улус Республикага сургакчылаашкын чедиишкинниг болгаш үре-түңнелдиг болурунга дыка идегеп тур мен. Бистиң экономикавыста бо кол төлевилелдерге кады ажылдажылганы быжыглаар херек» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң сургакчылаашкынының дугайында бижээн.

Возврат к списку