Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызыл кожуун: оперативтиг медээ

Кызыл кожуун: оперативтиг медээ 29.03.2018
 88 бажыңны, оларның 58-зи бүрүнү-биле, а 30-ин кезек-чамдыызын суг алган. Аныяк (30 см-ге), Интернациональная, Кедровая база Аржаан кудумчуларда сугнуң деңнели баткан. Сугга алыскан черлерде бажыңнарда чеже кижи чурттап турганын тодарадып турар. 
Бо хүннүң 8.00 шактыы-биле алырга, 2 дугаар школада түр үеде чурттадыр пунктуда 440 кижи бүрүткеткен, оларның 184-и бичии уруглар. Марттың 29 дүнезинче 28 кижи хонган: 21 улуг кижи, 7 бичии уруглар. Оларның аразында 1 хардан 3 хар назылыг чаштар чок. Хүннүң-не 70 кижи чемненип кээп турар.  
Онза байдалды чайладыр ажылдарда 7 автотранспорт хаара туттунган: камгалал чалдар төгеринде 1 ДТ-75 бульдозер, 5 экскаватор, 1 трактор Поляк база суг сордурар 1 станция. 
Каа-Хем суур чагыргазы чурттакчы чондан участоктар девискээринде сугларын үндүр сордурар чагыгларны 9-15-55 телефон дамчыштыр дүн-хүн дивейн хүлээп ап турар. 
«112» телефонче дыңнадыглар кирбээн. Тыва Республиканың материалдыг курлавырындан дүнеки үеде чырык-биле хандырар суурганы марттың 26-тан ажыглап эгелээн. Ыыткыр медээ бээр УАЗ машина-биле дыңнадыгларны чарлап турар. ТР-ниң ХК база ОБ албаны 100 санныг херер оруннарны түр када ажыглаар кылдыр үлээн.  
Тыва Республиканың Социал политика болгаш күш-ажыл яамызы чон-биле кады хуралды эрттирген. Чагырга бажыңынга 160 хамааты база республиканың Өөредилге болгаш эртем, Кадык камгалал, Социал политика болгаш күш-ажыл яамыларының, Россияның Онза байдалдар яамызының Тыва Республикада кол эргелелиниң, Кызыл кожуун биле Каа-Хем суму чагыргаларының төлээлери чыглып, хуралды эрттирген. 
Хамаатылар айыыл чок черлерге өске чер участоктарын ап болур бе; ам моон соңгаар мындыг чүүлдү болдурбазы-биле эрге-чагырга чүнү канчаар деп турарыл; бажыңнарга дезинфекция хемчеглерин кым, кандыг акша-хөреңги-биле чорударыл; үрелген эт-сеп болгаш бажыңнарны катап септээринге кандыг дуза көргүзерин; камгаладылга компаниязынче дужаар айыыл-халапты бадыткаан шынзылга бижикти кайыын алырыл деп айтырыгларны салган. 
Когараан өг-бүлелерге дузаламчы кылдыр акша-хөреңги, аъш-чем болгаш идик-хеп аймаан түр үеде чурттаар пунктуларда хүлээп ап турар.  
Тыва Республиканың Баштыңы онза байдалды чайладырынга республиканың материалдыг курлавырлар курлавырындан Кызыл кожуунга дуза көргүзери-биле, «Тыва Республиканың девискээринде бойдус болгаш техногенниг байдалдыг онза байдалдарны чайладырынга материалдыг курлавырлар курлавырындан материалдыг курлавырны бээриниң дугайында» айтыышкынның төлевилелин белеткээн. Ында УАЗ-22069504 автомашинага 78 литр бензинни; ГАЗ-66 автомашинага 48 литр Аи-92 маркалыг бензинни; 1 чырык суургазынга 24 литр Аи-92 маркалыг бензинни; 100 санныг херер оруннарны база 1200 литр Аи-92 бензин биле 800 литр ДТ кывар-чаар материалдарны эгидилге чокка дамчыдарын айыткан.

Возврат к списку