Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Кадык камгалал яамызы: шупту поликлиникаларга хумагалыг чорукту чедип алыр

Тываның Кадык камгалал яамызы: шупту поликлиникаларга хумагалыг чорукту чедип алыр 21.03.2019
2016 чылдан Тывада «Поликлиника регистратурадан эгелээр» база «Хумагалыг поликлиника» төлевилелдерни боттандырып эгелээн. 
«Эмчи-санитарлыг бирги дуза системазын хөгжүдери» федералдыг мурнады боттандырар төлевилел күүселдези-биле, регион төвү болур республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң консультация-диагностика поликлиниказынга чаартылгаларны киирген соонда, аарыг кижилерни хүлээп алырының байдалдары болгаш эмчилерниң ажылдаары элээн таарымчалыг апарган. 
Поликлинаканың ажыл-чорудалгазында чедимчелиг өскерлиишкиннер көстүп келген. Регистратураже оочур манаары 4 катап, поликлиникага эмчилээриниң үези 2 катап эвээжээн. Эмчи өрээлиниң чанынга хүлээп алырын манаары 90 минута турганындан 10 минута апарган. Эмчиниң катап хүлээп алыышкынынга кирери база экижээн, ооң мурнунда анализтер дужаарынга ийи хонук эртер турган болза, ам 10-30 минута апарган, анализтерниң харыызын манаары база кызырылган. Регистратура ажылынга хомудалдар эвээжеп, бажыңче чалалгаларны үе-шаанда хүлээп алыр апарган, херек апарза чалалгаларны соңгаарладып болбас эмчи дузазының кабинединде дамчыдып турар. Кабинеттер аразынга аарыг кижилерниң база эмчилерниң аай-дедир шуужары эвээжээн. 
Ам хоочураан аарыг, аай-дедир чоруп шыдавас, бо-ла эмчилээр кижилерниң диспансеризациязын, диагностика шинчилгелерин сайзыраңгайжыдып, талон системазындан ойталап, бирги эмчи-санитар дузанын көргүзерин чурумчудар угланыышкыннарга ажылдаары планнаттынган. Оон аңгыда, амгы үеде баш бурунгаар бижидилге чокка келгеш, поликлиникаларда узун оочурну тургузуп турар төп кожуун эмнелгелеринден аарыг кижилерниң хүлээп алыышкынын таарыштырар хемчеглерни чорудар иштики ажылды кылыр. 
Бирги эмчи-санитар дузазының чедингирин бедидип, ону үезинде шынарлыг көргүзерин чедип алыры-биле, республиканың шупту поликлиникаларынга хумагалыг чорукту киирер.

Возврат к списку