Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Транспорт үндүрүүн чоорту улгаттырганы-биле Тываның орук фондузу долдуртунар

Транспорт үндүрүүн чоорту улгаттырганы-биле Тываның орук фондузу долдуртунар 29.09.2015
 Саң-хөө-экономиктиг сайгарылгадан көөрге, Тывада амгы транспорт үндүрүү Сибирь федералдыг округда эң-не эвээш, ол 2009 чылдан 2014 чылга чедир хевээр арткан. Республиканың эрге-чагырга органнары округ талазы-биле ставканы ортумак деңнелге чедирери-биле, транспорт үндүрүүн чоорту улгаттырар шиитпирни хүлээп алган.
 Үндүрүгнү улгаттырганы көскү эки түңнелдери берген – бо чылдың бирги чартык чылында республика бюджединче 19,3 млн. рубльди, эрткен чылдың бо үезинге деңнээрге 30 хуу хөйнү киирген. Ындыг болзажок, Тыва СФО-да ортумак деңнелге ам-даа четпээн, ынчангаш «Транспорт үндүрүүнүң дугайында» ТР-ниң хоойлузунда өскерилгелерни кииргени езугаар, 2016 чылдың январь 1-ден улуг автомобильдерниң үш хевиринге ставкаларны өстүрген.
  150 аъттан күштүг шимчедикчи күчүлүг чиик автомашиналарга (110,33 кВттан 147,1 кВт) 20-ден 27 рубль, 100-тен 150 аът күштүг (73,55 кВттан өрү 110,33 кВт) чүък автомашиналарынга 16-дан 23 рубль, 200 чедир аът күштүг автобустарга (147,1 кВт чедир) – 15-тен 25 рубль чедир транспорт үндүрүүнүң ставказын улгаттырган. 
 Баш удур санаашкыннар-биле алырга, каттышкан бюджеттиң орулгазы 32,5 млн. рубльге көвүдээр, ону ТР-ниң Орук фондузун хевирлээринче шилчидер. Чазак хуралында ТР-ниң Саң-хөө яамызының саналын бүрүнү-биле деткээш, ТР-ниң Дээди Хуралынга хоойлунуң төлевилелин сайгарып көөрү-биле чоруткан. 
 Территорияларны деңнештирген сайгарылга:
 Алтай Республика: 2015 чылда орук фондузу (акцизтер-транспорт үндүрүү) 494,2 муң рубль, транспорт үндүрүү - орук фондузунуң 18,3 хуузу, азы 90,4 муң рубль. «Тойота Премио»-га (152 а.к.) ортумак транспорт үндүрүү – 3800 рублей. 2015 чылдың бирги кварталында регионда ортумак шалың 21480 рубль. 
 Хакас Республика: 2015 чылда орук фондузу (акцизтер-транспорт үндүрүү) 999,0 муң рубль, транспорт үндүрүү - орук фондузунуң 23,2 хуузу, азы 232,0 муң рубль. «Тойота Премио»-га (152 а.к.) ортумак транспорт үндүрүү – 3800 рублей. 2015 чылдың бирги кварталында регионда ортумак шалың 28909 рубль. 
 Республика Тыва: 2015 чылда орук фондузу (акцизтер-транспорт үндүрүү) 687,3 муң рубль, транспорт үндүрүү - орук фондузунуң 9 хуузу, азы 61,9 муң рубль. «Тойота Премио»-га (152 а.к.) ортумак транспорт үндүрүү – 3040 рублей. 2015 чылдың бирги кварталында регионда ортумак шалың 26322 рубль.

Возврат к списку