Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага Шагааны байырлаанының түңнелдери

Тывага Шагааны байырлаанының түңнелдери 15.02.2021
Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол, 2021 чылдың февраль 15-те эрткен аппарат хуралында, чоннуң Шагаа байырлалының улусчу-чаңчылдарны кадагалап арттырарынче угланган ооң ужур-утказынче кичээнгейни салган.
 «Шагаада чоруткан бүгү-ле чүүлдерге тускай түңнелди үндүрзе эки боор. Чер-черлерде муниципалдыг коллегалары-биле ажылды дүүштүрүп, ону төлептиг кылдыр организастаан чазак кежигүннеринге четтиргеним илереттим. Чүгле ужур эдертип каар дээш эвес, а ужур-чаңчылдарны сагывышаан, ажыл-ишчи кижилерни хүндүткеп, ылаңгыя малчын аалдарже үнүп четкилээн муниципалдыг удуртукчуларга, тус черлер чагырга даргаларынга четтирдим. Ынчангаш Шагаа биске ханы дөстүг, улуг ужур-уткалыг байырлал болур, хүндүлүг удуртукчулар. «Ак ай» дээни анаа эвес деп, ону чаңгыс эвес катап чугаалашкан бис. Шагаада улуг кижилерге хүндүткелди илередип чолукшууру бистиң чонувустуң ужур-езулалында. Ындыг езу-чаңчылдар өг-бүле, дөргүл-төрел аразынга чылыг харылзааларны кадагалап арттырарынга чугула херек. Чонну мөөңнеп, каттыштырарынга бижиттинмээн хоойлулар болу берген ужур-чаңчылдарывыс улуг уткалыг. Российжи улуг өг-бүледе эвээш санныг чон болбушаан, хөгжүп сайзыраар курлавырывыс ында». 
Шагаа ниитилелди демнештирип, ооң турум чоруун быжыглаарынга салдарлыг дээрзин, Тываның Баштыңы демдеглээн. 
Өг-бүлениң кежигүннери улуг салгалдары база угу-дөзү дээш улуг харыысалгалыының дугайында айтырыгны республиканың удуртукчузу көдүрген. 
«Учетта турар өг-бүлелерден эгелеп, боттарының ада-өгбе ук дөзүнүң дазылын тургузуп, оон түңнелди үндүрерин чедип алыр. Өөредилге яамызы бешки ада салгалынга чедир ук төөгүзүн чыыр ажылды школачылар ортузунда эгелээн, уруглар ону тургузуп турар. Чижээ, Экономика яамызы Тыва Республикада шупту өг-бүлелерниң дугайында электроннуг баазаны тургузар схеманы кылган. Бистиң чоннуң дугайында тодаргай чурук 1,5 азы 5 чыл болгаш көстүп келир. Шагааны кандыг-ла бир чаартылгалар-биле уткуурун кызыттывыс. Чижээ, Аныяктар ордузун кайы хире бергедежип тургаш, тутканывысты чүгле боттарывыс билир бис. Чүгле боттуң акша-хөреңгизи-биле ындыг улуг объектини туткаш, ажыглалга киирери берге болган. Культура яамызынга, ынчангы министр Владимир Ростиславович Мединскийге, объектини доозуп алыр арганы бистиң республикага бергени дээш, улуу-биле четтирдивис». 
Тываның Баштыңы ажыглалда кирген «Эзирлернин уязы», «Аныяктар ордузу» киирген бюджет акша-хөреңгизин долу күжү-биле шынзыдып, социал ужур-дузалыг болур ужурлуг деп айыткан. Ол объектилер республиканың аныяктарын база ажы-төлдү хаара төптер болур деп, Шолбан Кара-оол идегелин илереткен. 
Тываның Баштыңы республикага эрткен Шагааны түңнеп тура, чаа туттунган спортчу-культура организацияларынга база объектилерге амыдырал хайнып турар ужурлуун, а массалыг информация чепсектери планнаттынган массалыг хемчеглерни чонга үе шаанда дыңнадырын негээн.

Возврат к списку