Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кыдыг кызыгаар Кызыл-Хая суурда үрде манааны школа тудуу эгелээн

Кыдыг кызыгаар Кызыл-Хая суурда үрде манааны школа тудуу эгелээн 13.10.2023

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Мөнгүн-Тайга кожуунга сургакчылап чорааш, Кызыл-Хая суурда школа тудуун барып көрген. Бо чылын республикада тудуп эгелээн 11 школаның бирээзи ол. Суурнуң чону школа тудуп бээрин он ажыг чыл дилеп келген соонда, ук төлевилел чүгле бо чылын күүсеттинип эгелээн. Чаа школаның ажыттынарын ийи чүс ажыг өөреникчи манап турар. РФ-тиң Федерация чөвүлели биле Россияның Саң-хөө яамызы кыдыг черде бичежек суурнуң чурттакчыларның күзелин деткээн.

«Бастион» КХН 176 олутка санаан школаны тудуп эгелээн. Суур далай деңнелинден 2000 метр бедикте чыдар болгаш, агаар-бойдузу шириин. Кажан Тываның Баштыңы суурга кээп чорда, тудугжулар тудугнуң таваан куткаш, бирги каъдының ханаларын салып, баганаларын белеткеп үндүрүп алган болган.

Кызыл-хаяжылар школа ажыдыышкынын манап олурбайн, боттары үлүүн киирип, дузалажып кирипкен. Школа директору Орлан Комбу объектиге хүнде чеже-даа келир: «Найысылалдан 500 км ыракта чыдар бистерни мынчаар деткип турары, өөрүнчүг-дүр. Бо чылын оруувусту база септеп берди. Школа тудуунче тудуг материалдарын сөөртүрүнге орук канчаар-даа аажок херек. Школавыс тудуунче улуг күжениишкиннерни салганының бадыткалы-дыр».

Тываның Баштыңы Федерация Чөвүлелиниң спикери Валентина Матвиенкога октябрь эгезинде ужуражып тургаш, кызыгаар кыдыы суурда школа тудуу канчаар чоруп турарының дугайында чугаалаан. Валентина Ивановна 2024 чылдың бюджет төлевилелиниң дугайында парламент сайгарылгазының үезинде республикада демографтыг байдалды көргеш, регионга социал объектилерни тударынга деткимчени көргүзерин РФ-тиң саң-хөө сайыды Антон Силуановка чугаалаан. Владислав Ховалыг федералдыг сайыт-биле ужуражып турда, ол айтырыг-биле республикага дузалаарын ол аазаан.

- Маңаа школа тударын анаа эвес шиитпирлээн бис. Улуг чуртувустуң кызыг-кызыгаарын ээлеп чурттап чоруур чоннуң девискээринче улуг кичээнгейни салыр ужурлуг бис. Ылаңгыя, көдээ ишти шуудадып, сарлык малын өстүрүп чоруур ажыл-ишчи Мөңгүн-Тайга чонунче. Ажыл бар болганда, суур өзүп, сайзыраар. 250 ажыг оолдар, уруглар чаа школа ажыдыышкынын четтикпейн манап турарлар. Ол биске дыка улуг харыысалга-дыр – деп, Владислав Ховалыг демдеглээн.


Возврат к списку