Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Белорусьтуң президентизи Александр Лукошенко-биле ужуражыр дээш Минскиже ужупкан

Тываның Баштыңы Белорусьтуң президентизи Александр  Лукошенко-биле ужуражыр дээш Минскиже ужупкан 20.01.2022 Владислав Ховалыг баштаан тыва чазактың делегациязы бөгүн Белоруссияның найысылалы Минск хоорайда чеде берген. Үнүүшкүннүң үезинде Беларусь Республиканың удуртулгазы болгаш бизнес-тургузуглары-биле ужуражылгалар көрдүнген, аңаа садыг-экономиктиг айтырыгларны база инвестиция кады ажылдажылгазын чугаалажырлар. Тыва таланың аңаа барган сорулгазы – Беларусь-биле партнержу харылзааларны калбартыры болур. Ам дээрезинде ындыг харылзаалар көдээ ажыл-агый техниказының база республиканың девискээринде ажыктыг казымалдар чыдымын казып тып турда ажыглап турары “Белаз” дээн чижектиг чүък сөөртүр уургай техниказының чедирилгези-биле кызыгаарлаттынган. Ужуражылгалар үезинде чугаалажыр төлевилелдерниң аразында – тудуг материалдары, пөс-таавы бүдүрер, хөмүр-даш казып тыварының, техниканы ажаап-тежээриниң, ыяш материалдарын, бок артынчыларын болбаазырадырының талазы-биле бүдүрүлгелерни тургузар болгаш оон-даа өске төлевилелдер бар. Чижек кылдыр алырга, Тыва белорусстарның дузазы-биле машинаның ажыглалдан үнген дугуйларын узуткаар база резин плиткалар бүдүрер заводту тургузар деп турар. Беларусьтуң камгалал-үлетпүр комплекизиниң башкарыкчы бүдүрүлге черлериниң бирээзи «Кидма тек» КХН-биле республикага кады ажылдажылга чугаазун чорудар. Ол ышкаш “Чөөн Европаның кремний шынаазы” деп адаттырып турар Минскиниң бедик технологиялар парыгы-биле ниити төлевилелдерни боттандырар планнар база бар. Тыва делегацияны хүлээп ап турарының деңнелинден алырга, кады ажылдажылгага белорус тала база сонуургалдыг. Тываның Баштыңы ажыл-агыйжы үнүүшкүн үезинде Беларусьтуң президентизи Александр Лукашенко болгаш белорусс чазактың даргазы Роман Головченко-биле, а ол ышкаш чамдык улуг бүдүрүлге черлериниң удуртукчулары-биле ужуражыр.

Возврат к списку