Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада арга-арыг өрттери болбайн турар, ындыг болзажок өрт айыылы улуг бооп артпышаан

Тывада арга-арыг өрттери болбайн турар, ындыг болзажок  өрт айыылы улуг бооп артпышаан 06.07.2016
 Тываның Арыг-арыг күрүне комитединиң дыңнадыы-биле алырга, республика девискээринде чаңгыс-даа өрт болбайн турар. 
 Арга-арыг өрттери өөскүп болур үеде, 1795 гектар шөлге 57 өрт демдеглеттинген, эрткен чылга деңнээрге 122-ге эвээш. Регионда өрт айыылы улуг бооп артпышаан. 
 Хүннүң-не республика девискээрин агаардан хайгаарап, кожууннарда патруль бөлүктери ажылдап турар. Тываның арга-арыгларында өртке удур айыыл чок чорукту хажыткан таварылгаларны илередир рейдилерде 100 хире кижини база 12 техника аймаан хаара туткан. Арга-арыгга өрттүң айыыл чок чоруунуң дүрүмнерин сагыыр талазы-биле суртаал ажылын чурттакчы чоннуң ортузунда доктаамал чорудуп турар. 
 Тыва Республиканың ХК база ОБ агентилели айыыл чок чоруктуң дүрүмнерин сагып, оваарымчалыг болурун республиканың чурттакчыларынга база аалчыларга сагындырып тур:
 транспорт аймаа-биле арга-арыгже кирерин кызыгаарлаар, одаг салбас, ыяшка чем белеткээрин шеглээр, кургаг сиген база бок өрттетпес, өрт айыылы тургустунуп болур ажылдарны соксадыр. 
  Бир эвес от ыжын азы өрт өөскээн черни эскерип кагзыңарза, Тыва Республиканың Хамааты камгалал база онза байдалдар агентилелиниң 3-16-16 «изиг шугум» телефонунче азы «112», «101» телефоннарже дарый долгаарын дыңнаттывыс.

Возврат к списку