Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2035 чылга чедир Сибирьниң социал-экономиктиг хөгжүлде стратегиязын боттандырар планның төлевилелинче Тываның саналдарын киирген

2035 чылга чедир Сибирьниң социал-экономиктиг хөгжүлде стратегиязын боттандырар планның төлевилелинче Тываның саналдарын киирген 16.06.2023

Июньнуң 15-те, XXVI Петербургтуң делегейниң экономиктиг форумунуң шөлүнге эрткен Россия Федерациязының субъектилериниң экономиктиг кады ажылдажылгазының “Сибирь дугуржулгазы” регионнар аразының ассоциация кежигүннериниң ниити чыыжының хуралынга, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг киришкен. 

РФ-тиң Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Анатолий Серышевтиң даргалаашкыны-биле ассоциация кежигүннери 2035 чылга чедир Сибирьниң социал-экономиктиг хөгжүлде стратегиязын боттандырар хемчеглер планының төлевилелинче киирер айтырыгларны сайгарып чугаалашкан.

“Сибирь дугуржулгазы” регионнар аразының ассоциациязының Күүсекчи комитединиң даргазы Геннадий Гусельников, округтуң Федерация субъектилериниң девискээринде билдингир 335 инвестиция төлевилелдери-биле кады санаарга, стратегияның угланыышкыннарында көрдүнген 615 саналдар планче киргенин таныштырган. Төлевилелдер боттаныышкыны 217 муң чаа ажылчын олуттарны тургузуп, бюджеттен дашкаар 16 триллион ажыг рубльди хаара тудары демдеглеттинген.

Владислав Ховалыгның даалгазы езугаар, тускай угланыышкынныг яамылар болгаш ведомстволарның киржилгези-биле чазак даргазының оралакчызы Владимир Донских баштаан ажылчын бөлүк Тыва Республикадан санал-оналдарны ажылдап кылган турган. Индустриалдыг кластер езугаар чуртталга микрорайоннары болгаш бок ылгаар комплекс тудуу, мөөң чыдыннар болбаазырадылгазы, эртем-шинчилелдиг карбоннуг полигонну ажылдадыры, Өвүр кожууннуң “Хандагайты” үлетпүр-бүдүрүлгелерлиг онза экономиктиг зонаны ажыдары, көдээ ажыл-агый продукция болбаазырадылгазының бүдүрүлгелерин тудар саналдары Сибирьниң социал-экономиктиг хөгжүлде стратегиязынче кирген. Стратегияның угланыышкыннары-биле дөмейлежип турар республиканың социал-экономиктиг шупту планнары база орук карталары чаартынар.

Ассоциацияның хуралында Сибирь регионнарында чурттакчы чоннуң хамааты-патриотчу чырыдыышкын темазынче аңгы кичээнгейни угландырган. Бүрүн эргелиг төлээниң бодалы-биле алырга, тускай шериг операциязының киржикчилерин болгаш оларның өг-бүлелерин деткиири - ол угланыышкында чугула айтырыгларның бирээзи болур ужурлуг.

Тускай шериг операциязының киржикчилерин деткээн “Ада-чурт камгалакчылары” күрүне фондузунуң филиалдары Сибирьниң шупту регионнарында ажыттынганын демдеглээн. Округтуң регионнарында патриотчу кижизидилге талазы-биле ажылдарны экижидеринге регион эрге-чагыргалары-биле хөй-ниити организацияларының кады ажылдажылгазын дүүштүрерин күштелдирер херек деп, хуралдың киржикчилери чаңгыс түңнелге келген.

Хуралдың киржикчилери регионнар аразының «Улуг Сибирь» информас-сервистиг чаңгыс шөлүн ажылдап кылганының түңнелдерин болгаш ажыглалче киирериниң перспективазын сайгарып чугаалашкан. Амгы үеде ол шөлде Сибирьниң 17 муң ажыг хандырыкчы бүдүрүлгелери база бүдүрүкчүлери бүрүткеттинген, шенеп ажыглап турар. «Улуг Сибирь» курлавырны шенелде регионнары кылдыр Алтай край база Кемерово облазы – Кузбасс кирген.

Иркутск область Чазааның парлалга албынының чуруу


Возврат к списку