Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызылда ковидка удур тарылга пунктулары ажылдап турар

Кызылда ковидка удур тарылга пунктулары ажылдап турар 04.05.2022 Майның узун дыштаныр хонуктарында найысылалдың поликлиникаларында, Спутник микрорайонунда, оң талакы эрикте эмчи амбулаторязында, «5 звезд», «Курай-курай» садыг төптеринде база «Мой бизнес» төпте тарыышкын пунктулары ажылдап турарын сагындыраал.
Оон аңгыда көжүп чоруур тарыышкын кабинеди май 9-та, парк иштинде “Хүреш” стадионунуң чанынга чонну хүлээп, тарылгаларны кылыр.
Республиканың Кадык камгалал яамызы чонга эптиг болуру-биле, тарылга пунктуларның ажылдаар шактарын чурумчуткан.
Дараазында пунктулар хүннүң-не ажылдаар:
- "5 звезд" садыг төвү 9.00 шактан 18.00 шакка чедир, дүштеки чапсар 13.00 - 14.00 шакта;
- "Курай-курай" садыг төвү 9.00 шактан 18.00 шакка чедир, дүштеки чапсар 13.00 - 14.00 шакта;
- "Мой бизнес" төп (эргиде Улусчу банк) 9.00 шактан 18.00 шакка чедир, дүштеки чапсар 13.00 - 14.00 шакта;
- «Правобережный» микрорайонда эмнелге амбулаториязы 9.00 шактан 17.00 шакка чедир, дүштеки чапсар 13.00 - 14.00 шакта;
- «Спутник» микрорайонда (мкр. МЖК 3) эмнелге амбулаториязы 9.00 шактан 17.00 шакка чедир, дүштеки чапсар 13.00 - 14.00 шакта.
Майның 4, 5, 6, 7, 8 база 10 хүннеринде поликлиникаларда тарылга кабинеттери база ажылдаар:
- консультативтиг-диагностика поликлиниказының (Щетинкин-Кравченко кудумчузу, 61) тарылга кабинеди 09.00 шактан 21.00 шакка чедир;
- республиканың консультативтиг-диагностика төвүнүң (Дружба кудумчузу, 36а) тарылга кабинеди 08.00 шактан 18.00 шакка чедир.
Майның 9-та Владимир Биче-оол аттыг хүреш стадионунуң чанынга, көжүп чоруур тарылга пунктузунга, 11.00 шактан 16.00 шакка чедир тарыдып ап база болур.
Ол ышкаш майның дыштаныр хүннеринде ПЦР-анализ дужаар лабораториялар база ажылдаар.
Тываның СПИД-ке удур камгалал болгаш демисел төвүнүң (Оюн Курседи кудумчузу, 159А) лабораториязы, май 4-5 хүннеринде 8.00 шактан 18.00 шакка чедир анализти алыр.
Май 4, 5, 6, 7, 8 хүннеринде – Республиканың кеш болгаш шээр аарыглар диспансериниң (Щетинкин-Кравченко кудумчузу, 66) лабораториязы, 8.00 шактан 18.00 шакка чедир ажылдаар.
Май 4, 5, 9, 10 хүннеринде – Халдавырлыг аарыглар эмнелгезиниң (Чехов кудумчузу, 65) лабораториязы, 8.00 шактан 18.00 шакка чедир чонну хүлээр.
Тарылга чорудар пунктуже келирде, дараазында документилерин бодунга ап алыр: паспорт, СНИЛС болгаш медицина полизи.
Тываның Кадык камгалал яамызы ковидке удур бодунуң иммунитедин быжыглаарынче кичээнгейни салып, байырлал болгаш дыштаныр хонуктарда тарыдып алыр кылдыр чонну кыйгырып тур.

Возврат к списку