Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Социал фонд Тывада клиент албанының адрестерин дыңнаткан

Социал фонд Тывада клиент албанының адрестерин дыңнаткан 10.01.2023

2023 чылдың январь 1-ден Россияның Пенсия фондузу (РПФ) биле Социал камгалал фондузу (СКФ) чаңгыс организация – Россияның Социал фондузу кылдыр каттышкан. Чаа структура ийи ведомствонуң бүрүн эргезинде шупту хүлээлгелерин болгаш ажыл-чорудулгазын күүседир. Ону каттыштырганы хамаатылар хандырылгазының шынарын бедидип, социал деткимчениң федералдыг хемчеглерин белеткээрин элээн дүргедедир болгаш эптиг болдурар. Оон аңгыда бизнесче административтиг чүъктү эвээжедип, хамаатыларның социал камгаладылга-биле хандырылгазын калбартыр.
Фондуларны каттыштырганы – төлевирлерни бээриниң дүрүмнерин өскерткени эвес, а төлевирлер чорудуун бөдүүнчүткени болур. Социал деткимчени шупту федералдыг хемчеглерин чаңгыс дилег-биле белеткеп кылыр. Хамаатылар хоойлужудулгада көрдүнген пенсияларын база социал төлевирлерин алыр.Ооң мурнунда киирген шупту билдириишкиннерни чогуур үезинде өөренип көөр, томуйлаттынган төлевирлерниң түңү, бээр графиги өскерилге чок арткан.
Россияның пенсия фондузунуң шугуму-биле деткимче хемчеглери дээш дилегни бажыңдан үнмейн киирери хевээр арткан. Пенсия фондузунуң дыка хөй ачы-дузаларын бодунуң хууда кабинеди таварыштыр ап болур. «Күрүне ачы-дузалары» портал таварыштыр электроннуг сервистерни көргүзер болгаш ону ам-даа калбартыр.
Клиент албанының адрестери өскерилбээн. Хамаатылар хүлээп алыр офистерни хевээр арттырган. Олар ам чаңгыс аай клиент албаннары апаар болгаш, РПФ биле СКФ көргүзүп турганы ачы-дузаларны оон ап болур.
Тыва Республикада клиент хандырылгазының каттышкан офистериниң адрестери:
Бай-Тайга кожуун – Тээли суур, Степная кудумчузу, б.19
Барыын-Хемчик кожуун - Кызыл-Мажалык суур, Буян-Бадыргы ноян кудумчузу, б.61
Чөөн-Хемчик кожуун - Чадаана хоорай, Сергей Шойгу кудумчузу, б.41
Каа-Хем кожуун - Сарыг-Сеп суур, Енисейская кудумчузу, б.180
Кызыл кожуун - Каа-Хем суур, Мелиораторлар кудумчузу, б.15а
Мөңгүн-Тайга кожуун - Мугур-Аксы суур, Кыргыс Шомбул кудумчузу, б.35
Бии-Хем кожуун - Туран хоорай, Кызыл партизаннар кудумчузу, б.21
Сүт-Хөл кожуун - Суг-Аксы суур, Победа кудумчузу, б.8
Таңды кожуун - Бай-Хаак суур, Горький кудумчузу, б.29
Тес-Хем кожуун - Самагалтай суур, Дружба кудумчузу, б.30
Тожу кожуун - Тоора-Хем суур, Комсомольская кудумчузу, б.31
Улуг-Хем кожуун - Шагаан-Арыг хоорай, Советтиг Тываның 30 чылы кудумчузу, б.40
Чаа-Хөл кожуун - Чаа-Хөл суур, Ленин кудумчузу, б.18
Чеди-Хөл кожуун - Хову-Аксы суур, Мир кудумчузу, б.11
Эрзин кожуун - Эрзин суур, Комсомольская кудумчузу, д.38
Ак-Довурак хоорай - Данзырык Калдар-оол кудумчузу, д.23
Кызыл хоорай - Красноармейская кудумчузу, д.146, ул. Кочетов кудумчузу, 104а
Социал фонд ажылдакчылары клиент албанындан дашкаар телефон-биле өске кижиниң медээлерин айтырбас, хамаатыларның бажыңнарын кезивес дээрзин билзе чогуур. Россияның Социал фондузунуң шупту консультацияларын база ачы-дузаларын регион салбырларда "изиг шугумнар" – Тыва Республикада – 8(39422)9-60-60 база Чаңгыс аай контакт-төптүң 8 800 600 04 92 дугаарлыг телефон таварыштыр халас билип ап болур.
Возврат к списку