Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Федералдыг чазак Тываның ыраккы суурларынче дүрген дамчыыр интернетти кожарын акшаландырар

Федералдыг чазак Тываның ыраккы суурларынче дүрген дамчыыр интернетти кожарын акшаландырар 28.09.2023

Тере-Хөл кожуннуң Кунгуртуг, Бай-Тайга кожууннуң Кара-Хөл, Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мөген-Бүрен ыраккы чурттакчылыг черлерже волокно-оптиктиг харылзаа шугумун шөйер төлевилелдиң боттанылгазы 2024 чылда эгелээр. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Россияның чурагайлыг хөгжүлде, харылзаа болгаш массалыг коммуникация сайыды Максут Шадаев-биле ужуражылга үезинде ооң дугайында дугуржуп чугаалашкан. Регионнуң муң ажыг чурттакчылыг суурларындан бөгүнде артып каан ол ыраккы үш суурже волокно-оптиктиг харылзаа шугумун шөйер ажылдарны федералдыг бюджеттен акшаландырар болган.

«Россия Федерациязының чурагайлыг экономика» национал төлевилелиниң «Информация инфраструктуразы» федералдыг төлевилелинге Тыва 2019 чылдан эгелеп киришкеш, 1080 километр оптоволокнолуг харылзаа шугумун тутканын сагындараал. 139 чурттакчылыг черлерге дүрген дамчыыр интернетти кошкан соонда, телемедицина, дистанциялыг өөредилге, электроннуг сервистер ажыглалының шынары экижээн. Эмнелге албан черлери аарыг кижилерни ырактан хүлээп, регионалдыг болгаш федералдыг клиникалардан коллегалары-биле видеохарылзаа сеансыларын организастап, өөредилге албан черлери онлайн-кичээлдерни эрттирип, күрүне эрге-чагырга органнары күрүне ачы-дузаларының порталынга документилер солчулгазын болгаш ажылын дүргедеткен.

Кунгуртуг, Кара-Хөл база Мөген-Бүрен суурлар ырак болгаш чедери берге черде болганындан, чурагайлыг депшилгеден чыдып каан. Бөгүнде ол суурларның чурттакчылары чүгле 2G биле спутниктен интернетти ажыглап турар. Ынаар волокно-оптиктиг харылзаа шугумун шөйери техниктиг чайлыг кылдына бээр айтырыг-дыр – деп, Владислав Ховалыг бодунуң блогунда демдеглээн.

Тываның Баштыңының федералдыг Чазакка чедип алган дугуржулгазы-биле ам ол суурларже дүрген дамчыыр интернетти киирер. Барык 400 километр шугумну шөйери планнаттынган. Владислав Ховалыг республика нарын, улуг болгаш аар өртектиг төлевилелди боттандырарын демдеглээн. Россияның Чурагай яамызы федералдыг бюджеттен 350 млн. рубльди үндүрерин санаан. Төлевилел ажылдары келир чылын эгелээр болза, ооң боттанылгазы ийи чыл уламчылаар.


Возврат к списку