Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Хову-Аксы суурда өрттенген чуртталга бажыңын катап тударынга тодаргай саналдарны киирерин негээн

Тываның Баштыңы Хову-Аксы суурда өрттенген чуртталга бажыңын катап тударынга тодаргай саналдарны киирерин негээн 05.05.2016
 Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң бирги оралакчызы Владимир Фалалеевден, апрель 29-та Хову-Аксы суурда өрттенген ийи каът чуртталга бажыңын катап тургузарынга, тодаргай саналдарын киирерин негээн. 
 Чеди-Хөл кожуун чагыргазының даргазы Карим Сагаан-оол, бажыңның ийиги каъдынга чырык удазыны чивеңнээнинден өрт өөскээн, кижи когаралы чок дээрзин илеткээн. «Хамаатылар эт-хөреңгизиниң хөй кезиин өрттен камгалап алган-даа болза, чамдык эт-сеп сугдан когараан. «Тывакобальт» комбинадын ажыглалга киирип турган 1972 чылда туткан, ийи каът ыяш бажың амгы үеде чурттаар арга чок кылдыр өрттенген. 
  Ол бажыңның 12 квартиразынга 39 кижи, оларның аразында 12 уруглар чурттап турган. Когараан чурттакчыларны училищениң ниити чуртталга бажыңында түр үениң чурттаар пунктузунда база төрелдеринде чыттырган. Ниити чуртталга бажыңында чыдар кижилерни хүнде үш катап изиг чем-биле чемгерерин организастаан, а төрелдеринде барган кижилерге 10 хонуктуң хүнезинин үлээри көрдүнген. 
 Оон аңгыда кожуун чагыргазы когараан өг-бүле бүрүзүнге курлавыр фондудан 5-5 муң рубльди аңгылаар шиитпирни үндүрген. Чурттаар оран-савазын чидирген кижилерге дуза көргүзериниң акциязын чарлаан». 
  Өрттенген бажыңның дээвиири база ортаакы подъездиниң квартиралары бүрүнү-биле үрелгенин, ОБЯ-ның Тывада Кол эгелелиниң начальниги Андрей Назаров дыңнаткан.
 Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол чурттакчы чон-даа, тус чер чагыргалары-даа шупту чүүлдү тода билип алыры-биле, өрттүң үнген чылдагаанын тодарадырын айыткан. 2005 чылда Кызыл хоорайга, Паротрубинная кудумчузунга, шак-ла ындыг ийи каът ыяш бажыңга өрттен 26 кижи мөчээнин база сагындырган. 
 «Коргунчуг ол айыыл-халаптың кичээндириин шупту утпас ужурлуг бис, ынчангаш эрги ыяш бажыңнарда өртке удур айыыл чок чорукту хынап, профилактика ажылын шыңгыы чорудуп, квартираларын камгаладып алырының аргаларын кижилерге сүмелээр – деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. – А Хову-Аксы суурда бажыңга хамаарыштыр, чаглактаныр дээвиир чок арткан кижилерге дузалаар апаар. Бюджет акша-хөреңгизи берге-даа болза, саң-хөөнү таарыштыр үлээр аргазын тывар. Берге айтырыгны шиитпирлээри-биле кайыын акшаны ап болурун көөр». Тываның Баштыңы чуртталга бажыңын катап тургузары кандыгыл дээрзинге түңнелди бээри-биле Хову-Аксынче эксперттерни чорударын, ол айтырыгны дарый шиитпирлээрин дааскан. Чеди-Хөл кожуун чагыргазы кандыг хөделиишкиннерни кылырын, чер участогун база тудуг материалдарын аңгылаарын, эки тура-биле дузалажыр тудугжуларны хаара тударын боданыр ужурлуг деп, республика баштыңы сагындырган.
  «Хову-Аксынга өрт 17 өг-бүлени чүзү-даа чок кылдыр арттырган. Чаңгыс чер чурттугларывыска дузалажыр дээш, шупту аргаларны ажыглаар апаар бис! Эрткен чылын, Чадаана хоорайда, эмчилер бажыңын туткан Чөөн-Хемчик кожууннуң тудугжуларының арга-дуржулгазын ажыглаарын шенеп көрээлиңер. Бюджеттен кандыг субсидияны аңгылап болурун база көөр. Амдыызында, ТР-ниң Күш-ажыл яамызында акша-хөреңги болгаш идик-хеп хүлээп алыр пунктуну организастаан. Ажылчын коллективтерни база меценаттарны дуза кадарынче кыйгырдым. Бодум хуумда акша дузазын салырынга белен мен. Мээң үлегеримни коллегаларым эдерер боор деп, идегедим. Чүнүң-биле шыдаар бис, ооң-биле дузаны кадаалыңар. Далайга дамды дуза!» - деп, бодунуң блогунда Шолбан Кара-оол бижээн.

Возврат к списку