Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Шагаа байырлалынга тураскааткан хемчеглер эгелээн

Тывада Шагаа байырлалынга тураскааткан хемчеглер эгелээн 03.02.2023

Тыва чоннуң Чаа чыл байырлалы - Шагааның бүдүү айының хемчеглери эгелээн. Республиканың оргкомитеди чоннуң байырлалы - Шагааның бүдүү айында болуп эртер чырыдыышкын, өөредилге, спортчу болгаш культура-массалыг хемчеглер программазын бадылаан.
Январь 16-дан эгелеп Тываның өөредилге албан черлеринге “Мерген сөстен – айыыл чок чорукче” деп үлегер домактарга II республика мөөрейи болур. А январьның 21-ден февраль 21-ге чедир школаларга “Ак ай – Шагаа” деп айны чарлаан.
Алдан-Маадыр аттыг Национал музейге (түр делгелге залынга) февраль 2-ден март 27-ге чедир «XX-XXI чүс чылда тыва ниитилелде чаштар делегейи» (тываларның ужур-чаңчылдары, езу-чурумнары) делгелге ажылдаар.

«Шагаа – 2023» чоннуң байырлалынга тураскааткан хемчеглер планы

Февраль 10
Февраль 10-11-де – Тываның ус шеверлериниң «Шагаа белээ» делгелге-садыглаашкыны (Улусчу чогаадылга бажыңынга).
Февраль 13
Февральдың 13-тен 19-ка чедир, 10.00, 13.00 база 15.00 шактарда - «Шагаам чараш чаңчылдары» театржыткан көргүзүг (Тываның күрүнениң ойнаарактар театры);
17.00 шакта – «Шагаа хээзи» деп тыва хеп дизайнерлериниң мөөрейи (Улусчу чогаадылга бажыңынга);
Февраль 13 – 17 хүннеринде – «Аныяктар чоннуң езу-чаңчылдар кокпазы-биле» деп ортумак тускай өөредилге черлериниң ортузунга аныяктар фестивалы (Кызылдың уран чүүл колледжизиниң концерт залынга);
Февраль 13 - 18 хүннеринде – «Шагааның ужур-чаңчылдары болгаш ёзу-чурумнары» школачылар болгаш студентилерге культурлуг программа (Тыва үндезин культура төвүнге);
Февраль 13 - 20 хүннеринде – «Шагаа – ыдыктыг байырлал», «Шагаавыстың мөөрейлери», «Шагаа байырлалының ужурлары», «Шагаа чаа чылы» деп темаларга класс шактары (республиканың өөредилге черлеринге);
Февраль 13 - 27 хүннеринде – «Мээң ынак тыва хевим» фотоконкурс (социал четкилерге).
Февраль 14
Февраль 14 (чагыглар ёзугаар) – М.Б. Кенин-Лопсанның «Тыва чаңчылдар болгаш ужурлар» база В.К. Даржааның «Тыва аът» болгаш «Тыва эр кижиниң чаңчылчаан ажылдары» номнарынга, музей эдилелдеринден тыва улустуң тоолдарынга музей көргүзүү (Алдан-Маадыр аттыг Национал музей чанында өгге).
Февраль 18-те
13.00 шакта – 2007-2016 чылдарда төрүттүнген оолдарның 5 аңгы бөлүүнге республиканың тыва хүреш маргылдаазы («Субедей» УСК-га).
Февраль 19-та
11.00 шакта – «Хөл-шыдыраага» эр болгаш херээжен шыдыраачылар аразынга республика маргылдаазы («Гроссмейстер» шыдыраа клувунга);
13.00 шакта – 18 харга чедир аныяк мөгелер (2005-2007 ч.т.) ортузунга тыва хүрешке республика маргылдаазы («Субедей» УСК-га);
16.00 шакта – республиканың күш-ажылчы коллективтер болгаш муниципалдыг тургузуглар аразынга тыва хүрешке Тыва Республиканың Кубогу дээш “хана ханага” маргылдаа («Субедей» УСК-га);
18.00 - 20.00 шактарда - Сор ёзулалы (Дугжууба) («Цеченлинг, «Дамба Брайбулинг», «Ганден Чойпелинг», «Даши Панделинг» хүрээлерге).
Февраль 20-де
16.00 - 20.00 шактарда – Бүдүү кежээзиниң тоолчургу кежээзи. Тываның алдарлыг артизи Айдаш Барынмааның күүселдезинде «Тоол кежээзи: Хунан-Кара» (Тыва үндезин культура төвүнге);
22.00 - 05.00 шактарда – Тыва Республиканың Камбы-Лама эргелелиниң ламаларның мөргүл ному (Улусчу чогаадылга бажыңынга, «Буян-Бадыргы» аалчылар бажыңы, «Найысылал» арт-төп, «Ганден Чойпелинг», «Дамба Брайбулинг», «Даши Панделинг», «Цеченлинг» хүрээлерге);
Республиканың өөредилге организацияларының өөреникчилеринге «Шагаа Чаа чылының ужур-чаңчылдарынче экспедиция» деп Чаа чыл телекөвүрүүнүң II чадазы.
Февраль 21-де
06.00 шакта – «Саң салыр» ёзулал («Дөгээ» даанга, «Кадарчыга», Культура болгаш дыштанылганың Национал парыгы, «Ганден Чойпелинг» хүрээ, «Дамба Брайбулинг» хүрээ, «Даши Панделинг» хүрээ, «Цеченлинг» хүрээге);
10.00 шакта – «Шагаа-биле, Курай! Курай!» театржыткан көргүзүг (Арат шөлүнге);
11.00 - 16.00 шактарда – тыва оюннар болгаш «Шаг чаагай …» деп байырлал концерти (Тыва үндезин культура төвүнге);
12.00 шакта – «Тевек», «Аът шалбадаары»; «Даш көдүрери», «Аргамчы тырттары» дээш, өске-даа оюннарлыг хөглээшкинниг программа (Арат шөлүнге);
15.00 шакта – «Саяннар» Тываның ыры болгаш самның национал театрының байырлал концерти (Аныяктар ордузунга);
15.00 шакта – «Шаг чаазының саңы» байырлал концерти (В. Көк-оол аттыг Национал театрга).
Февраль 22-де
13.00 шакта – Шыырак мөгелер ортузунга тыва хүрешке республика маргылдаазы («Субедей» УСК);
14.00 шакта - В.М. Халилов аттыг Тываның күрүне филармониязының база «Саяннар» ансамблиниң хоочуннар төвүнүң каттышкан концерти (В.М. Халилов аттыг Тываның күрүне филармониязы).
Февраль 24-те
11.00 шакта – «Тыва ча адар оюн: баг адар хевири» тыва ча адарынга республика маргылдаазы (Национал парктың доштуг шөлчүгешке).

Возврат к списку